Vuoden 2020 syksystä alkaen pientalojen, eli omakotitalojen ja paritalojen, omistajille on tarjottu avustusta öljylämmityksen vaihtamiseen muuhun ympäristöystävällisempään lämmitysmuotoon kuten esimerkiksi maalämpöön tai ilma-vesilämpöpumppuun. Monet pientalon omistajat vaihtavatkin nyt nopealla tahdilla lämmitysmuotoa. Lämmityslaitetta vaihdettaessa pitää kuitenkin tarkastella koko lämmitysjärjestelmää, sillä uusi lämmityslaite ei suoraan istu vanhaan järjestelmään.

Uutinen on ote laajemmasta artikkelista, jonka löydät täältä: Pientalon lämmitys kannattaa laittaa kerralla kuntoon

Suomalaisen kodin energiankäytöstä noin puolet kuluu lämmitykseen, joten sillä on suuri vaikutus pakollisiin elämisen kustannuksiin. Sen lisäksi lämmityksen energiankulutuksella on merkittävä ympäristövaikutus.

Vuoden 2020 syksystä alkaen pientalojen, eli omakotitalojen ja paritalojen, omistajille on tarjottu avustusta öljylämmityksen vaihtamiseen muuhun ympäristöystävällisempään lämmitysmuotoon. Avustusta myönnetään enintään 4 000 euroa, kun ympärivuotisessa asumiskäytössä oleva pientalo siirtyy öljylämmityksestä esimerkiksi maalämpöön tai ilma-vesilämpöpumppuun. Monet pientalon omistajat vaihtavatkin nyt nopealla tahdilla lämmitysmuotoa. Lämmityslaitetta vaihdettaessa pitää kuitenkin tarkastella koko lämmitysjärjestelmää ja asukkaiden omia tarpeita.

Uusi lämmityslaite ei suoraan istu vanhaan järjestelmään. Vanhoissa järjestelmissä ei ole välttämättä nykysäädösten mukaisia putkiasennuksia, kannatuksia tai lämmöneristeitä. Venttiilit ja säätölaitteet ovat voineet vanhentua tai ne saattavat puuttua jopa kokonaan. Putkisto on voinut tulla jo käyttöikänsä päähän, vaikka se päällisin puolin näyttäisikin vielä toimivalta. Ilman kuntotutkimusta ei voida varmuudella sanoa, onko ulkopuolinen kosteus tai järjestelmään päässyt happi vaurioittanut putkiston jo vaihtokuntoon. Myös olemassa olevat patterit voivat toimia tehottomasti uudessa järjestelmässä.

Toinen äärimmäisen tärkeä asia uuden lämmitysjärjestelmän suunnittelussa on oikeanlainen mitoitus. Uusien laitteiden energiatehokkuus perustuu mataliin toimintalämpötiloihin. Näin ollen putkistossa kiertävä lämmitysvesi on lähtökohtaisesti viileämpää kuin aikaisemmin. Mikäli patterien pinta-alaa tai virtauksen määrää ei muuteta, ovat lämmönluovutustehot aiempaa alhaisemmat. Tämä vaikuttaa suoraan rakennuksen sisälämpötiloihin. Virtaamien kasvattaminen taas voi tuoda muita haasteita kuten ääniongelmia. Nykyaikaiset matalalle lämpötilalle kehitetyt patterit ovat vanhoja malleja huomattavasti tehokkaampia lämmönluovuttajia. Tämä yhdessä termostaattisten venttiilien kanssa mahdollistaa optimaalisen mitoituksen koko lämmitysjärjestelmään.

Suomen laki ei velvoita LVI-suunnittelijan käyttöä remonttikohteissa. LVI-suunnitelman teettäminen kuitenkin kannattaa, sillä sen avulla remontti voidaan määritellä tarkasti kaikkien tarpeellisten laitteiden ja järjestelmien osalta, ja urakoitsija pystyy antamaan sen pohjalta täsmällisen tarjouksen. Suunnitelma turvaa pientalon omistajan selustaa, sillä se sitouttaa urakoitsijan toimittamaan ja asentamaan suunnitellun järjestelmän, joka on hiljainen ja toimii luotettavasti, turvallisesti ja energiatehokkaasti.

Ilmavesilämpöpumppu korvasi onnistuneesti öljylämmityksen Anttilan perheen omakotitalossa

Ylöjärveläinen Anttilan perhe teki uudessa kodissaan kokonaisvaltaisen remontin kesällä 2020. Tuolloin isovanhempien vanhasta omakotitalosta poistettiin öljylämmitys ja tilalle tuli ilma-vesilämpöpumppu. Anttilat suunnittelivat remontin yhdessä LVI-alan ammattilaisten kanssa ja ovat olleet tyytyväisiä lopputulokseen. Myös ELY:n tukiprosessi sujui helposti.