Equa Simulation Finland Oy on tehnyt Taltekan toimeksiannosta selvityksen, jossa tarkastellaan monipuolisesti erilaisia syitä korkeisiin sisälämpötiloihin. Selvitys on julkastu oppaan muodossa ja siinä luetellaan myös toimenpide-ehdotuksia niin asukkaille, taloyhtiöiden hallituksille kuin suunnittelijoillekin korkeiden sisälämpötilojen välttämiseksi.

Helteet yllättävät aina ja niiden alettua aletaan keskustella siitä, mitä korkeille lämpötiloille voisi tehdä. Equan tekemässä selvityksessä toimenpiteet on jaettu eri luokkiin sen mukaan, kuka toimenpiteestä voi päättää tai sen toteuttaa. Osa ylilämpöongelmista voi esiintyä myös lämmityskaudella, ja oppaassa käydään läpi myös muita kuin helteestä johtuvia korkeiden lämpötilojen syitä ja parannustoimenpiteitä.

Oppaassa käsiteltyjä ylilämpenemistä aiheuttavia syitä esiintyy yleisesti kerrostalon sisälämpötilojen hallinnassa. Oppaan avulla voidaan arvioida näiden syiden vaikutusta tyypillisten asuinhuoneiden kesäajan lämpötiloihin. Toimenpiteitä korkeiden sisälämpötilojen alentamiseksi voidaan tehdä asunnon käyttäjän toimesta, taloyhtiön toimesta ja myös suunnittelun ja sitä seuraavan korjauksen kautta. Opas on ladattavissa tämän verkkosivun alalaidan linkistä.

Sisälämpötilojen hallintaan liittyen esitetään tyypillisten esimerkkinä olevien saneerattomien asuinhuoneistojen sisälämpötilat ilman toimenpiteitä. Tämän jälkeen esitetään samojen huoneistojen sisälämpötilojen hallinnan ongelmakohdat erilaisissa ylilämpenemistä aiheuttavissa käyttöä ja suunnittelua koskevissa tapauksissa. Näiden ongelmakohtien vaikutus sisälämpötiloihin on arvioitu simulointeihin perustuen.

Oppaassa esitetään korjaustoimenpiteitä ja suunnitteluratkaisuja, joilla voidaan alentaa asuinhuoneistojen sisälämpötiloja. Ratkaisuille esitetään huonelämpötilavaikutukset esimerkkinä olevaan asuinhuoneiston (3h+k) tapaukseen, johon mallinnettiin simuloitavat huonelämpötiloja alentavat toimenpiteet. Oppaan materiaali on tuotettu simuloimalla tyypillisiä vuoden 1990 ja 2011 kerrostaloja eri säädatoilla. Tulokset ovat kuitenkin sovellettavissa myös pientaloihin ja uudisrakentamiseen.

Tämän kesän helteiden osalta taloyhtiöiden mahdollisuudet vaikuttaa sisälämpötiloihin ovat rajalliset. Oppaassa mainitaan kolme nopeasti vaikuttavaa toimenpidettä:

  1. Uusimalla ilmanvaihtokoneiden likaantuneet suodattimet säännöllisesti ja riittävän usein. Tutkitussa tapauksessa ilmanvaihtokoneen suodattimet ovat olleet 12 kk vaihtamatta ja ilmanvaihtokoneen ilmavirrat ovat tämän seurauksena alentuneet 30 %. Asuinympäristö vaikuttaa suodattimien likaantumiseen. Likaantunut suodatin tulisi vaihtaa kaupunkiympäristössä esim. 4-6 kk välein. Likaantuneen suodattimen vaikutus sisälämpötiloihin voi esimerkkilaskelmien perusteella olla jopa yli puoli astetta.
  2. Huolehtimalla, että ilmanvaihtokoneiden lämmöntalteenoton kesäaikaiset ohitukset ovat toiminnassa ja ilmanvaihtokoneiden tuloilman lämpötilaa ei tarpeettomasti nosteta myöskään muuten. Arvioidussa virhetilanne-esimerkissä lämmöntalteenoton ohitus ei toimi ja ilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton lämpötilahyötysuhde on tyypillinen 70 %. Virheestä johtuen tuloilman lämpötilaa nostetaan jatkuvasti eli myös kesätilanteessa, kun tuloilman lämpötilaa ei tulisi nostaa ulkoilmaan nähden. Virheen vaikutus sisälämpötiloihin voi olla puolesta asteesta jopa puoleentoista asteeseen.
  3. Opastamalla ja tiedottamalla asukkaita kesäaikaisten huoneistojen lämpöilojen hallinnassa muun muassa oppaan asukkaiden tehtävissä olevien toimenpiteiden toteuttamisessa. Tästä on julkaistu myös tietoisku: Asunnon kesäaikaisten lämpötilojen hallinta astetta helpommaksi.

Muut taloyhtiön päätettävissä olevat toimet vaativat yhtiön päätöksen tekoa, ennakkosuunnittelua ja hankinta-aikaa. Muut oppaassa luetellut toimet ovat kuitenkin tehokkaita ja niihin olisi hyvä varautua jo heti helteiden hellitettyä ennen seuraavan kesän helteiden alkamista.

Rakennusteollisuuden artikkeli

Uuden asuinrakennuksen lämötilaan liittyviä määräyksiä, lämpötilan hallintaa ja jäähdytystä on käsitelty Equan Rakennusteollisuus RT ry:lle tekemässä oppaassa ”Asuinkerrostalojen kesän sisälämpötilojen määräysten mukaisuus, hallinta ja jäähdytys”, josta löytyy enemmän tietoa blogista ”Miten hallita asuinkerrostalojen sisälämpötiloja ilmaston muuttuessa?

Liitetiedostot


Kerrostalojen sisälämpöopas parannustoimenpiteineen
Jouko Niemielä, Equa Simulation Finland Oy