Tutustu uuteen lakiin ja asetukseen ja anna palautetta mahdollisesta opastarpeesta. Uusi laki velvoittaa automaatio- ja ohjausjärjestelmän asentamiseen joihinkin rakennuksiin ja uusi asetus määrää rakennuksen automaatio- ja ohjausjärjestelmän ja aurinkosähköjärjestelmän energiatehokkuuden vähimmäisvaatimuksista lupaa vaativissa rakennushankkeissa.

Laki rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä tuli voimaan 11.11.2020. Laki perustuu rakennusten energiatehokkuudesta annetun EU:n direktiivin muutokseen ja se on soveltamisalaltaan uusi. Tästä syystä lain soveltamisesta tai tulkitsemisesta ei ole sen tullessa voimaan mitään aikaisempaa ohjetta tai opasta. Ei myöskään ole selvillä, mistä aihekokonaisuuksista tai yksityiskohdista tarvitaan lisää tietoa suunnittelun tueksi.

Tammikuussa 2021 tuli voimaan asetus eräiden rakennuksen teknisten järjestelmien energiatehokkuuden vaatimuksista. Asetuksen soveltamisalalta ei aikaisemmin ole ollut asetusta, mistä syystä asetuksen soveltamisesta tai tulkitsemisesta ei ole asetuksen tullessa voimaan mitään aikaisempaa ohjetta tai opasta. Ei myöskään ole selvillä, mistä aihekokonaisuuksista tai yksityiskohdista tarvitaan lisää tietoa suunnittelun tueksi.

Talotekniikkainfossa olevaan materiaaliin on kopioitu keskeiset rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmiin liittyvät lainkohdat, ja uuden asetuksen sisältö sekä niihin liittyvät kohdat perustelumuistioista. Materiaalin julkaisemisen tarkoituksena osana talotekniikkainfoa on mahdollisen opastustarpeen kartoittaminen ja huomion kiinnittäminen uusiin säädöksiin.

Käy tutustumassa uuteen lakiin ja asetukseen Talotekniikkainfopalvelussa ja kirjoita kommenttikenttään mahdollinen opastarve:

  1. Rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmät, laki ja perustelumuistio
  2. Automaatio ja sähköntuotanto, asetus ja perustelumuistio

Lisätietoja: Juhani Hyvärinen, Talteka