KIRA-alan lupaus on toimiva, turvallinen ja kestävä rakennettu ympäristö vuonna 2030. Tavoitteena on luoda kilpailukykyisiä ratkaisuja ja hyvinvointia niin loppukäyttäjille eli asukkaille, yrityksille ja julkisille toimijoille kuin yhteiskunnalle laajemminkin.

Kasvuohjelman tavoitteet

  • Kartoittaa alan parhaat kasvumahdollisuudet, jotka edistävät kestävää kehitystä sekä lisäävät alan toimijoiden kansainvälistä kilpailukykyä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta
  • Muodostaa yhteinen tahtotila ja tiekartta KIRA-alan tavoitteelliselle kehittämiselle
  • Sitouttaa KIRA-alan toimijat uudistavan kasvun toimenpiteisiin ja kokonaisvaltaiseen toimintakulttuurin muutokseen
  • Kohdistaa pitkäaikaista rahoitusta tavoitteelliselle kehittämiselle

Ohjelmavalmisteluun ja teematyöpajoihin osallistui useampi sata koko KIRA-alaa edustavaa asiantuntijaa. KIRA-kasvuohjelman valmistelun käynnisti KIRA-foorumi, joka koostuu viidestätoista kiinteistö- ja rakentamisalan yhteisöstä: Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL, Isännöintiliitto, Kiinteistöliitto, Kiinteistönvälitysalan keskusliitto, Kiinteistötyönantajat, Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA, Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL, Rakennusteollisuus RT, Rakennustieto Oy ja Rakennustietosäätiö RTS, RAKLI, Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, RIL, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto – STUL sekä Talotekninen teollisuus ja kauppa Talteka.

Kasvuohjelmaraportin löydät täältä