Talotekniikkainfon kahden oppaan päivitykset ovat valmistuneet ja julkaistu Talotekniikkainfossa. Sisäilmasto ja ilmanvaihto -oppaassa on sisällöllisiä muutoksia ja Vesi- ja viemärilaitteistot -oppaan osalta päivitystarpeet olivat vähäisiä.

Oppaiden ylläpidosta vastaa Talotekninen teollisuus ja kauppa ry:n (Talteka) piirissä toimiva sisäympäristöryhmä. Sisäilmastoryhmä totesi vuoden 2021 alussa tarpeelliseksi käydä päivityskierros kaikkien oppaiden osalta. Päivitysten käsittelytapa käytiin läpi sisäympäristöryhmän kokouksessa 27.5 ja samalla hyväksyttiin tehdyt muutokset.

Tehdyt muutokset on listattu kunkin oppaan Palaute ja versiot -sivulla olevissa dokumenteissa ja saatuihin kommentteihin on vastattu kommenttikentissä.

Asioita, joita ei pystytty käsittelemään palautekierroksella olivat seuraavat:

  • Seinäpuhallus muissa kuin asuinhuoneistoissa
  • savunhallintakanavistojen suunnittelun opastus
  • valmistuskeittiöiden materiaalivaatimukset
  • D1:n uudistamistarpeisiin reagointi

Aiheisiin palataan mahdollisuuksien mukaan seuraavilla pävityskierroksilla sen jälkeen, kun tarvittava tausta-aineisto saadaan valmistettua.

Talotekniikan oppaat koostuvat opastavista teksteistä, jotka on tehty yhteistyössä alan toimijoiden kanssa ympäristöministeriön talotekniikkaan liittyvien asetusten tueksi. Oppaat tehtiin vuosina 2016 – 2018 siinä tahdissa, jossa eri asetusten eri versioita oli käytettävissä. Oppaita täydentää kokoelma esimerkkejä, joka täydentyy ajan kuluessa. Tarvittaessa oppaita täydennetään ja niitä voidaan kirjoittaa lisää aiheista, jotka katsotaan talotekniikan kannalta keskeisiksi. Oppaita on päivitetty vuosittain.

Lisätietoja: Juhani Hyvärinen