Talotekniikkainfossa on nyt julkaistu uusi opas rakennusten koneellisen savunhallinnan suunnitteluun. Oppaassa käsitellään koneellisen savunhallintajärjestelmän suunnittelun lähtötietoja. Tutustu oppaaseen Talotekniikkainfossa.

Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuus -​oppaan kirjoitustyön yhteydessä nousi esille tarve myös opastaville teksteille koskien koneellisen savunpoiston savunhallintalaitteiden suunnittelua rakennuksissa.  Uudessa oppaassa käsitellään savunhallintajärjestelmien suunnittelua ja siten osaltaan helpotetaan LVI-​suunnittelijan ja rakennusvalvonnan yhteistyötä.

Uusi opas jäsentyy siten, että asetuksesta on poimittu rakennuksen koneellista savunpoistoa käsittelevä asetuksen pykälä alkuun omaksi kappaleekseen ja sitten eri asiakokonaisuudet omiksi luvuikseen. Opas on vapaasti eri tahojen käytettävissä ilman erillistä käyttölupaa. Oppaiden tekstejä voi vapaasti käyttää esimerkiksi erilaisten tietoaineistojen ja -​kortistojen valmistamisessa. Oppaiden sisältö kuvaa hyvän suunnittelutavan tai hyviä suunnittelutapoja oppaiden kirjoittamishetkellä, mutta ajan myötä niiden rinnalle voi syntyä myös muita yhtä hyviä tai parempia ratkaisuja.

Oppaan päätavoitteena on varmistaa rakentamisen laadunhallinnan edellytyksiä ja edelleen kehittää laadukasta talotekniikan laitevalmistusta ja toteutusta sääntelyn rinnalla. Opasta voidaan käyttää sellaisenaan, sen sisältöä voidaan hyödyntää tutkimus-​ ja kehitystoiminnassa ja ottaa koulutusmateriaalien osaksi. Oppaan tavoitteena on selkeyttää asetuksissa esitettyjen olennaisten vaatimusten tulkintaa ja tätä kautta helpottaa tuotekehityksen ja suunnittelun vaatimusmäärittelyä uuteen tilanteeseen soveltuvien kilpailukykyisten suunnitteluratkaisujen ja tuotteiden kehittämiseksi, valitsemiseksi ja vaatimustenmukaisuuden varmentamiseksi. Ohjeet antavat tukea myös asennukseen, käyttöönottoon ja ylläpitoon.

Tässä linkki oppaaseen: Rakennusten koneellisen savunhallinnan suunnitteluopas

Lisätietoja: Juhani Hyvärinen, Talteka