Teknologiasta tuotteiksi -säätiön vuotuinen apuraha on haettavissa 1.6.2022 alkaen, ja sen suuruus on 20 000 euroa. Säätiö tukee toiminnallaan suomalaista osaamista, tuotekehitystä ja kansainvälistymistä kiinteistö- ja rakentamisalalla.

Apuraha myönnetään terveellistä, kestävää ja tuottavaa rakennettua ympäristöä edistävälle tuotteelle, palvelulle tai hankkeelle, joka hyödyntää uutta teknologiaa ja osaamista, ja jolla on kansainvälistä potentiaalia sisäympäristöalalla. Vuosittain jaettava Teknologiasta tuotteiksi -apuraha on alansa suurin. Arvostettuja kriteerejä palkitsemiselle ovat energia- ja resurssitehokkuus, hyvän sisäympäristön kehittäminen, alan uudistaminen ja loppukäyttäjien tarpeiden ymmärrys.

Vuonna 2022 palkitsemisperusteissa painottuvat seuraavat alueet: kestävä kehitys ja vastuullisuus, turvallisuus, kiertotalous ja digitaalisuus. Hakemus tehdään osoitteessa https://teknologiastatuotteiksi.fi/hakemus/ 1.6. – 30.9.2022 välisenä aikana.

Mukana palkittavien yritysten valinnassa ovat Talotekninen teollisuus ja kauppa ry, Rakennusteollisuus RT ry ja RAKLI ry. Lopullisen päätöksen tekee säätiön hallitus. Apuraha luovutetaan Kiinteistöalan vuosiseminaarissa Tampereella 10.11.2022.

Säätiö voi palkita apurahalla yritysten ohella yhteisöjä tai yksityishenkilöitä. Erityisasemassa arvioinnissa palkinnon saajiksi ovat pk-yritykset.

Aiempien vuosien palkinnonsaajista kerrotaan säätiön verkkosivuilla osoitteessa http://teknologiastatuotteiksi.fi/myonnetyt-tunnustuspalkinnot/.

Lisätietoja:
Mika Halttunen, Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön hallituksen puheenjohtaja
Puh. 0400 711 299 || mika.halttunen@halton.com

Teknologiasta Tuotteiksi –säätiö

Vuonna 1994 perustetun säätiön toiminta-ajatus on edistää terveellisiä, kestäviä ja tuottavia sisäympäristöjä tukemalla kiinteistö- ja rakennusalan innovaatioiden tuotteistamista. Säätiön hallituksessa on edustus seuraavista organisaatioista: Business Finland, Finnvera, Työ- ja elinkeinoministeriö, Keksintösäätiö, SITRA, Ympäristöministeriö, Iitin kunta ja Halton Oy. Lisätietoa: www.teknologiastatuotteiksi.fi