Talotekniikkainfoon kerätään jatkuvasti palautetta eri tavoilla. Talotekniikkainfoa hallinnoiva Sisäympäristöryhmä käynnisti päivityskierroksen tammikuussa ja hyväksyi sen tulokset toukokuun kokouksessaan. Päivitykset on nyt julkaistu Taltotekniikkainfossa.

Kommenttien määrä oli maltillinen ja suurin osa niistä johti muutoksiin myös joko opastavissa teksteissä tai kommenttivastauksiin kommenttikentissä. Tehdyt muutokset ja lisäykset on listattu Talotekniikkainfon uutiskirjeissä, joiden luetteloon on tässä linkki. Tekstimuutokset opastaviin teksteihin kohdistuvat Vesi- ja viemärilaitteistot -oppaaseen sekä Ilmanvaihtolaitteiden paloturvallisuus –oppaaseen. Lisäksi korjattiin keväällä julkaistun koneellista savunhallintaa käsitelleen oppaan varavoimaa koskenutta ohjetta.

Varsinaisten tekstimuutosten lisäksi kirjoitettiin kommenttivastaukset kommenttikenttien kautta saatuun palautteeseen.

Päivityskierroksella ei kuitenkaan pystytty tekemään kaikkia tarvittavia selvityksiä, mistä syystä perustettiin työryhmä savun leviämisen rajoittamiseen tarkoitettujen takaisinvirtaussuojien suunnitteluohjeiden selventämiseksi. Saaduissa palautteissa toivottiin myös, että Vesi- ja viemärilaitteistot -oppaan liitteiksi kopioidut aikaisemmin voimassa olleen asetuksen liitteet päivitettäisiin vastaamaan nykyisiä eurooppalaisia standardeja. Työryhmään ei kuitenkaan tullut ilmoittautumisia, ja ryhmä jätettiin perustamatta.

Tutustu muutoksiin uutiskirjeen pohjalta. Talotekniikkainfon sisältöä päivitetään vuosittain, mikäli tarvetta siihen ilmenee saadun palautteen perusteella.