Koja Oy on tamperelainen, energiatehokkaaseen ilmankäsittelytekniikkaan ja jäähdytykseen erikoistunut perheyritys. Lähes koko 81-vuotisen taipaleensa ajan Koja Oy on ollut kannattava. Viime vuosina kasvumme on ollut merkittävää. Isot sopimukset loistoristeilijöiden ilmanvaihtojärjestelmistä sekä tasainen kasvu muillakin liiketoiminta-alueilla ovat tuplanneet liikevaihtomme neljässä vuodessa. Vientiin Koja-yhtiöiden tuotannosta menee nykyisin noin 70 – 80 prosenttia.

Kasvumme ei suinkaan ole tipahtanut taivaasta, vaan sen eteen on tehty pitkäjänteistä työtä. Koja-yhtiöt käyttää tuotekehitykseen noin 10-15 prosenttia liikevaihdostaan, ja yhteistyömme yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa on vakiintunutta. Liiketoimintaa on kehitetty onnistuneesti ja näkemyksellä oikeaan suuntaan, ja henkilöstöön panostetaan vahvasti. Henkilöstömme sitouttamisessa on kyse nimenomaan kestävästä toimintatavasta, ei aikaan sidotusta kehitysprojektista. Koko henkilöstömme käy tulevaisuudessa läpi lean-koulutuksen, ja tavoitteenamme onkin sitouttaa koko organisaatio aina suorittavaa tahoa myöten jatkuvan parantamisen kulttuuriin.

Olemme vastikään tarkentaneet strategiaamme ja tehneet kansainväliseen kasvuun tähtäävän pt-suunnitelman, joka sisältää myös merkittävän investointiohjelman tuotantoon Suomessa. Jalasjärven ohutlevy- ja patterituotannon uudistaminen sekä uuden puhallintehtaan rakentaminen Tampereelle, kokonaan uusi tuotantolinja Jalasjärvelle sekä oman tuotekehityslaboratorion rakentaminen Tampereelle ovat kaikki osoituksia siitä, että uskomme kilpailukykyisen tuotannon olevan mahdollista Suomessa. Omistajasuvun tahtotila on säilyttää tuotanto jatkossakin Suomessa, samalla tehostaen toiminnan tuottavuutta jotta kustannuskilpailukyky maailmanmarkkinoilla säilyy.

Koja-yhtiöiden menestyksen takana on mielestäni ollut se, että omistajat ovat ymmärtäneet omistavan tahon ja operatiivisen tason erilaiset roolit, eivätkä ole arastelleet hankkia ulkopuolista osaamista hallitukseen. Kansainvälistymisestä ja kasvusta on tehty rohkeita ja oikea-aikaisia päätöksiä.

Maailmanvalloitus edellyttää tietysti että eväät ovat kunnossa. Globaali kilpailu on kovaa, ja siksi yritykset eivät missään tilanteessa saisi laiminlyödä tuottavuuteen investoimista, olipa kyseessä sitten panostaminen moderniin teknologiaan tai ihmisten osaamiseen. Valtaosa suomalaisyrityksistä ei ole mielestäni myöskään satsannut riittävästi laatuun ja designiin.

Teknologiaan investoiminen on suhteellisen helppoa, vaikeampaa se on silloin kun kyse on investoinneista ihmisiin. Vanhojen toimintamallien kriittinen tarkastelu ja tarvittaessa kyseenalaistaminen vaatii kylmää päätä ja rohkeutta. Tehottomaksi osoittautuneen toiminnan muuttaminen on pitkä ja joskus tuskallinenkin prosessi, mutta välttämätöntä tuottavuuden jatkuvalle parantamiselle.

Nimenomaan rohkeutta kaivattaisiin suomalaisissa yrityksissä nyt enemmän. Rohkeutta investoida, rohkeutta kansainvälistyä, rohkeutta uskoa omaan kyvykkyyteen. Tällä hetkellä Suomessa tuntuu vallitsevan liiallisen varovaisuuden kulttuuri ja pelko epäonnistumisesta. Uskon että luottamus omaan osaamiseen ja kilpailukykyyn on yleisen lamasynkistelyn myötä rapautunut. Tähän varmasti vaikuttaa se, että kaksi Suomelle perinteisesti tärkeää toimialaa, metsä- ja elektroniikkateollisuus, ovat olleet murroksessa, ja Venäjän tilanne sekä energian alhainen hinta kurittavat osaltaan suomalaisia yrityksiä. Ilokseni olen kuitenkin huomannut, että nuoressa yrittäjäsukupolvessa uskallusta vielä löytyy, esimerkiksi siinä muodossa että siipiä lähdetään testaamaan kansainvälisille markkinoille jo aivan alkumetreillä.

Meidän näkökulmastamme Suomen kiistattomana kilpailutekijänä on insinööriosaaminen niin energiatehokkuudessa, sisäilmastossa kuin tuotekehityksessä, ja se tulee jatkossakin pitämään Koja-yhtiöiden tuotantolinjat Suomessa. Toivoisinkin näkeväni enemmän rohkeita investointeja Suomeen ja suomalaiseen osaamiseen myös muilla toimialoilla.

Matti Sippola
toimitusjohtaja
Koja Oy