EPO, eli elinkeinopoliittinen jaos, seuraa aktiivisesti alan trendejä ja tapahtumia. Se pyrkii vaikuttamaan myönteisesti alan toimintaympäristöön. Yksi EPO:n tärkeistä tavoitteista on kehittää ja rakentaa alan positiivista imagoa, jotta ala olisi vetovoimainen niin opiskelijoiden kuin alanvaihtajienkin silmissä.

Jaoksen tehtävänä on pitää yllä avointa ja monipuolista keskustelua alan näkymistä ja suhdanteista ja viestiä aktiivisesti mediassa ja omissa sidosryhmissä.

Jaoksen alaisuudessa järjestetään myös muun muassa yhteisiä markkinointi- ja messutapahtumia sekä seminaareja. Esimerkiksi FinnBuild -messujen yhteisalue kerää vuosittain useat jäsenyritykset Taltekan lipun alle.

Yhteyshenkilöt

Jaosjohtajana toimii Ilkka Salo (Talteka) ja puheenjohtajana Petteri Tarkio (Swegon Oy).