Koti>Yhdistys>Hankkeet

Hankkeet

Talteka toteuttaa ja osallistuu taloteknisen alan kehitystä ja tuotteita sekä alan toimintamalleja ja lainsäädäntöön koskeviin hankkeisiin. Hankkeissa voi olla mukana eri vaikuttajatahoja, kuten sidosryhmät, ministeriöt ja muut järjestöt ja yhteisöt

Lisäkysymyksissä voit kääntyä ko. hankeen yhteyshenkilön puoleen.

Käynnissä olevat hankkeet

Ilmanvaihdon säätö

Hankkeessa laaditaan tiiviiden rakennusten ilmanvaihdon säätöohje ja siihen kiinteästi liittyvä koulutusmateriaali. Ohjeessa esitetään ilmanvaihdon säätötyön (asettelu) toteutus. Säätöohjeessa käsitellään myös erillispoistojen huomioon ottaminen. Koulutusmateriaali on suunnattu säätötyötä tekeville henkilöille ja heidän kouluttajilleen.

Lue lisää

Talotekniikan konseptit

Hankkeessa tuotetaan korjausrakentamiseen soveltuvia toteutuskonsepteja, joilla tuetaan kansallisen peruskorjausstrategian tavoitteiden saavuttamista. Hankkeen tulossivut löytyvät Talotekniikainfon ratkaisut-osiosta.

Lue lisää

Päättyneet hankkeet

Ulkoilmalaitteiden ja ulospuhallusilmalaitteiden sijoittaminen

Hankkeessa koottiin käytössä olevat suunnittelusäännöt ulkoilmalaitteiden ja ulospuhallusilmalaitteiden sijoittamiselle. Lisäksi koottiin lyhyt lista tavanomaisten asuinrakennusten seinäpuhallusratkaisujen sääntöpohjaiseen kelpoisuuden arviointiin.

Lue lisää

Tiiviiden asuinrakennusten ilmanvaihdon suunnitteluohje paine-erojen hallintaan

Hankkeessa selvitettiin asuinrakennusten ilmanvaihdon sellaisia toteuttamisratkaisuja, joilla rakennusvaipan yli vaikuttava paine-ero pystytään hallitsemaan määräysten edellyttämällä tasolla.

Lue lisää

LTO:n toimivuus kylmässä

Hankkeessa tarkastellaan asuintilojen kosteuskuormia ja kosteasta poistoilmasta lämmöntalteenottolaitteistojen toiminnalle aiheutuvia haasteita. Tarkastelun perusteella on laadittu ehdotus asuintilojen LTO:n mitoitusolosuhteista.

Lue lisää

Rakennusten koneellisen savunhallinnan suunnitteluopas

Hankkeessa kirjoitettiin uusi opas koneellisen savunhallinnan suunnittelun tueksi. Oppaan on tarkoitus olla rakennushankkeen eri osapuolten käyttämä työkalu savunpoistoon liittyvien vaatimusten soveltamisessa.

Lue lisää

Korkeiden sisälämpötilojen mahdollisten syiden laskennallinen tarkastelu

Hankkeessa esitetään korjaustoimenpiteitä ja suunnitteluratkaisuja, joilla voidaan alentaa asuinhuoneistojen sisälämpötiloja. Ratkaisuille esitetään huonelämpötilavaikutukset esimerkkinä olevaan asuinhuoneiston (3h+k) tapaukseen.

Lue lisää