Koti>Hyvä tietää>Lausunnot ja kannanotot

Lausunnot ja kannanotot

Talteka valmistelee ja antaa erilaisia taloteknistä alaa koskevia lausuntoja ja kannanottoja. Lausunnot ja kannanotot annetaan yhdistyksen yhteislausuntoina, ja niiden valmistelua varten perustetaan tarvittaessa työryhmä.

Pyydetyt lausunnot ja kannanotot

16.12.2022 RTS:n lausuntopyyntö koskien Terve talo -ohjekorttiehdotuksia

Rakennustietosäätiö RTS pyytää lausuntoa Terve talo -ohjekorttiehdotuksista. Terve talo Uudisrakennushanke sekä Terve talo Peruskorjaushanke -ehdotukset pohjautuvat Sisäilmastoluokitus 2018:n sisäilmasto-, puhtaus- ja materiaaliluokitukseen ja ohjeistavat, kuinka Sisäilmastoluokituksessa määritetyt laatutavoitteet voidaan toteuttaa käytännössä uudis- ja korjausrakentamisessa.

Lue lisää

Annetut lausunnot ja kannanotot

30.11.2022 Vesi- ja viemärilaitteistoja koskevan asetuksen muuttaminen juomavesidirektiivin johdosta

Talteka pitää tärkeänä, että eurooppalaisilta positiivilistoilta löytyisi Suomen olosuhteissa kestäviä materiaaleja juomaveden kanssa kosketuksissa olevien tuotteiden valmistamiseen.

Lue lisää

11.11.2022 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen materiaaliselosteesta

Lausunnossa kiinnitetään huomiota lähinnä siihen, että osa materiaaliselvitystä koskevan asetuksen ja sen perustelumuistion sisällöstä olisi tarkoituksenmukaisempaa liittää asetukseen rakennuksen ilmastoselvityksestä.

Lue lisää

11.11.2022 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ilmastoselvityksestä

Lausunnossa kiinnitetään huomiota lähinnä siihen, että ympäristöselosteiden tietojen hyödyntäminen ei käytännössä ole mahdollista luonnoksen menettelyssä taloteknisten tuotteiden osalta. Neliömetripohjaisiin oletusarvoihin perustuva menettely kaipaa tarkennusta oletusarvojen luotettavuuteen. 

Lue lisää

27.8.2021 Ympäristöministeriö, Rakennuksen ilmastoselvityksen asetusluonnos

Tämä lausuntopyyntö koskee ehdotusta ympäristöministeriön asetukseksi rakennuksen ilmastoselvityksestä.

Lue lisää

31.7.2021 Finvac, Ilmanvaihdon katselmusopas, luonnos

Finnvacin hankkeen tuloksena valmistui Ilmanvaihdon katsastusopas.

Lue lisää

26.6.2020 Ympäristöministeriön asetus eräiden rakennusten teknisten järjestelmien energiatehokkuuden vaatimuksista

Ympäristöministeriön ehdotus asetukseksi koskien rakennusten teknisten järjestelmien energiatehokkuuden vaatimuksista. Energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset koskisivat rakennuksen automaatio- ja ohjausjärjestelmää, paikallista sähköntuotantojärjestelmää ja itsesäätyviä laitteita.

Lue lisää

29.4.2020 European commission, Energy efficiency – ecodesign requirements for ventilation units (review)

The review of the Ecodesign and Energy Labelling Regulation 1253/2014 on ventilation units and the recently published roadmap.

Lue lisää

22.11.2019 Ympäristöministeriön lausuntopyyntö asetuksesta asuinrakennusten energia-avustuksista vuosina 2020-2022

Tavoitteena on parantaa rakennusten energiatehokkuutta säädösohjausta paremmalle tasolle sekä lisätä uusiutuvan omavaraisen energian tuottamista ja käyttöä.

Lue lisää

8.11.2019 Ympäristöministeriön lausuntopyyntö sähköautojen latausmahdollisuuksia ja rakentamisen energiatehokkuutta parantavasta lakiluonnoksesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki sähköajoneuvojen latausvalmiuksista ja latauspisteistä rakennuksessa sekä rakennuksen automaatio- ja ohjausjärjestelmästä.

Lue lisää

10.1.2019 Ympäristöministeriön lausuntopyyntö Ympäristöministeriön menetelmästä rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen arviointiin

Lausunto rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen arviointimenetelmästä.

Lue lisää

28.12.2018 TEM:n lausuntopyyntö älyverkkotyöryhmän loppuraportista Joustava ja asiakaskeskeinen sähköjärjestelmä

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti syyskuussa 2016 työryhmän selvittämään älyverkkojen mahdollisuuksia sähkömarkkinoille.

Lue lisää

5.12.2018 Ympäristöministeriö lausuntopyynnöt vesilaitteistoihin ja jätevesilaitteistoihin kuuluvien 11 tuoteryhmän olennaisista teknisistä vaatimuksista ja tyyppihyväksynnoistä.

Rakennusteollisuus on antanut lausunnon ympäristöministeriön luonnoksista vesi- ja viemärilaitteisiin liittyvistä asetuksista.

Lue lisää

26.4.2018 Painovoimaisen ilmanvaihdon suunnitteluoppaan kirjoitusprojekti, kommenttipyyntö suunnitteluoppaan luonnoksesta

Painovoimaisen ilmanvaihto -opasluonnos. Talotekniikkateollisuus irtautui lopulta projektista.

Lue lisää

15.2.2018 Valtioneuvoston kanslian lausuntopyyntö Terveet tilat 2028 toimenpideohjelman luonnokseen

Talotekniikkateollisuus ry antoi palautetta Terveet tilat 2028 toimenpideohjelman luonnokseen.

Lue lisää