Koti>Hyvä tietää>Tietoiskut

Tietoiskut

Talteka on julkaissut sarjan lyhyitä tietoiskuja talotekniikkaan liittyvistä ajankohtaisista aiheista.

Talotekniikka on elämisen tekniikkaa

Talotekniikka on näkymätön palvelija rakennusten sisäolosuhteiden, asumismukavuuden ja tarpeenmukaisen käytön kannalta. Aikaisempaa suuremmat odotukset sisäympäristön laadulle, asumismukavuudelle ja kiristyvät energiatehokkuusvaatimukset korostavat oikeiden taloteknisten järjestelmien valinnan ja kunnossapidon merkitystä.

Lue lisää

Ekosuunnittelu ja energiamerkintä

Tuotteiden energiatehokkuus ja ympäristötehokkuus ovat ominaisuuksia, joilla on kasvava merkitys yritysten liiketoiminnassa. Ekosuunnitteludirektiivi ja energiamerkintädirektiivi luovat Eurooppalaisen pohjan sille, miten näitä ominaisuuksia käsitellään EU:n markkinoilla siten, että niin valmistava teollisuus, kuluttajat kuin yhteiskuntakin hyötyisivät tuotteiden laadun ja suorituskyvyn kehittymisestä.

Lue lisää

Ilmansuodatuksen testaus- ja luokittelustandardi muuttuu

Ilmansuodatus on siirtymässä tarvepohjaiseen suodatukseen. Ideana uudessa SFS-EN ISO 16890 standardissa on huomioida ulkoilman laatu ja sen PM2.5 ja PM10 epäpuhtausarvot. Uuden standardin mukana jo kymmeniä vuosia käytetty SFS-EN 779 standardin mukainen suodatinluokitus (G1, G2, G3, G4, M5, M6, F7, F8 ja F9) jää historiaan.

Lue lisää

Taloteknisten tuotteiden CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuuden osoittaminen

Tuotevalmistajien ja tuotteiden markkinoille saattajien huomioitavat asiat taloteknisen tuotteen CE-merkinnässä ja CE-merkinnän edellytyksenä olevia vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja/tai suoritustasoilmoituksen laadinnassa.

Lue lisää

Onnistunut puristusliitos

Ohje onnistuneen puristusliitoksen tekemiseen.

Lue lisää

Asunnon kesäaikaisten lämpötilojen alentaminen

Tehokkaimmat keinot lämpötilojen hallintaan vaativat talonyhtiön hallituksen päätöksiä ja hyvää taustasuunnittelua. Asukas voi kuitenkin alentaa asuinhuoneiden kesäajan huippulämpötiloja itsekin. Tässä tietoiskussa 10 vinkkiä ensi hätään.

Lue lisää

Talotekniikkatuotteiden kelpoisuus rakentamiseen

Rakentamisesta vastaa aina rakentamiseen ryhtyvä eli yleiskielellä rakennuttaja. Hänen vastuullaan on huolehtia siitä, että rakennuksessa käytettävät tuotteet kelpaavat niille suunniteltuun käyttötarkoitukseen. Yleensä rakennuttajaa edustaa hänen valitsemansa asiantuntijataho kuten talotekniikan suunnittelija.

Lue lisää

Ilmanvaihtokoneiden ekotehokkuusvaatimuksista on selvitty hyvin

Ilmanvaihtokoneiden ekosuunnittelua ja asuntoilmanvaihtokoneiden energiamerkintää koskevat eurooppalaiset asetukset astuivat voimaan Suomessakin tammikuussa 2016. Ensimmäiset kuukaudet ovat sujuneet suuremmitta ongelmitta, vaikka […]

Lue lisää

CE-merkittävät talotekniikkatuotteet

CE-merkinnän kiinnittämiseen rakennustuotteeseen velvoittavat monet Euroopan unionin säädökset. Talotekniikkatuotteita koskevia vaatimuksia on asetettu rakennustuoteasetuksen, ekosuunnitteluasetuksen ja energiamerkintäasetuksen perusteella. Lisäksi CE-merkintään velvoittavia säädöksiä on monissa muissa direktiiveissä kuten kone-, pienjännite- ja emc-direktiiveissä.

Lue lisää

Ilmanvaihto ja ilman suodatus

Suomalaistutkijoiden tekemän selvityksen mukaan ilmanvaihdolla ja ilman puhtaudella on konkreettinen vaikutus ihmisten terveyteen. Arvioiden mukaan suodatetun tuloilman johtaminen kaikkiin rakennuksiin vähentäisi kuolleisuutta hengityssairauksiin Suomessa sadoilla ihmisillä vuosittain

Lue lisää

Huoneistokohtainen vedenmittaus

Huoneistokohtaiset vesimittarit tulivat pakollisiksi uu-disrakentamisessa jo vuonna 2011. Korjausrakenta-misen energiatehokkuusmääräykset tulivat voimaan 1.9.2013, jonka jälkeen huoneistokohtaiset mittarit tulee asentaa putkiremontin yhteydessä, mikäli se on teknisesti, taloudellisesti ja toiminnallisesti mahdollista.

Lue lisää

Kodin hyvä sisäilma

Hyvä sisäilma on paitsi miellyttävää, niin myös terveellistä. Tässä tietoiskussa esittelemme keskeisimmät hvyään sisäilmaan vaikuttavat tekijät.

Lue lisää