Koti>Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä:

Talotekninen teollisuus ja kauppa Talteka ry
Eteläranta 10
00130 Helsinki
Email: yhdistys@talteka.fi
Y- tunnus: 0215289-2

Mitä tietoja käsittelemme?

Talotekninen teollisuus ja kauppa Talteka ry käsittelee henkilötietoja, jotka liittyvät:

 • Jäsenpalveluiden sekä jäsenyyteen liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen
 • sidosryhmiensä kanssa tehtävään yhteistyöhön
 • verkkosivujen toimintaan.

Sidosryhmiä ovat Talotekninen teollisuus ja kauppa Talteka ry:n kannalta keskeiset

 • jäsenyritysten palveluksessa olevat henkilöt
 • päättäjät ja viranomaisten edustajat
 • yhteistyöverkostoon kuuluvien yhteisöjen yhteyshenkilöt.

Sidosryhmien osalta käsiteltäviä tietoja ovat henkilöiden yhteystiedot ja asema organisaatiossa sekä järjestettävien tilaisuuksien yhteydessä tiedot ruokarajoitteista. Keräämme tiedot rekisteröidyiltä itseltään tai julkisista lähteistä, kuten organisaatioiden verkkosivuilta ja ammatillisista julkaisuista.
Verkkosivujemme osalta saamme tiedon käytetystä IP-osoitteesta, vierailuun käytetystä selaimesta sekä käytetyn laitteen tyypistä (mobiililaite / tietokone). Tietoja käsitellään tilastollisesti eikä niitä yhdistetä yksittäiseen käyttäjään.

Miksi tietoja käsitellään?

Käytämme henkilötietoja:

 • taloteka ry:n jäsenasioiden hoitamiseen ja jäsenpalvelun tuottamiseen
 • uutis- ja jäsenkirjeiden jakeluun
 • yhteydenpitoon toiminnan kannalta tarpeellisiin sidosryhmiin
 • tilaisuuksien järjestämiseen ja kyselyiden toteuttamiseen
 • verkkosivujen suosion seuraamiseen ja toiminnan kehittämiseen.

Henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun. Talotekninen teollisuus ja kauppa Talteka ry on elinkeinopoliittinen vaikuttajaorganisaatio, jonka tarkoituksena on edistää jäsenyritystensä sekä toimialan kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä. Tätä tarkoitusta varten Talteka ry:llä on peruste käsitellä sidosryhmiinsä kuuluvien henkilöiden tietoja ja huolehtia verkkosivujensa toiminnasta.

Ketkä tietoja käsittelevät?

Tietoja käsittelevät Talteka ry:ssä siihen erikseen määritellyt henkilöt. Voimme siirtää tietoja käsiteltäväksi valitsemillemme yhteistyökumppaneille esimerkiksi seuraavissa yhteyksissä:

 • tietojärjestelmien ylläpito,
 • uutis- ja jäsenkirjeiden toimittaminen
 • tilaisuuksien markkinointi ja järjestäminen
 • laskutus
 • verkkosivujen käytön tilastollinen seuraaminen ja käyttökokemuksen parantaminen ja
 • rekrytointi.

Varmistamme, että tietojen käsittelijät ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuojasääntelyä ja huolehtimaan järjestelmiensä tietoturvasta. Tietojen käsittelijät saavat vain toteuttamiaan toimintoja varten tarvittavat tiedot.
Tietoja käsitellään vain EU:n alueella. Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon, kuten profilointiin.

Kuinka kauan tietoja käsitellään?

Käsittelemme tietoja niin kauan kuin rekisteröity hoitaa tehtäviä, joilla on yhteys Talteka ry:n toimintaan. Tilaisuuksien kehittämistä varten säilytämme tiedot korkeintaan viisi vuotta, jonka jälkeen tiedot poistetaan. Pyrimme huolehtimaan tietojen ajanmukaisuudesta ja hävitämme väärät tiedot.

Oikeutesi

Sinulla on oikeus:

 • Tarkistaa, oikaista tai poistaa tietosi. Saat tietää, käsitelläänkö sinua koskevia tietoja, mitä tietoja käsitellään ja millä perusteella. Voit myös oikaista tietosi tai pyytää tietojen poistamista, jos tiedot eivät ole enää tarpeen sitä tarkoitusta varten, mihin ne on alun perin kerätty.
 • Vastustaa tietojen käsittelyä. Voit vastustaa tietojesi käsittelyä esimerkiksi markkinointia varten, kun käsittelyn perusteena on oikeutettu etu.
 • Rajoittaa tietojen käsittelyä.
 • Siirtää tiedot toiseen järjestelmään.
 • Tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.
 • Kieltää markkinointi tai uutiskirjeiden toimitus. Kaikissa markkinointiviesteissä, uutiskirjeissä ja jäsenkirjeissä tarjotaan mahdollisuus poistua niiden jakelusta. Voit poistaa itsesi jakelusta myös ilmoittamalla siitä meille.