Koti>Hyvä tietää>Talotekniikkainfo

Talotekniikkainfo

Talotekniikkainfo on sähköinen palvelu keskeisten talotekniikka-alan oppaiden ja ohjeistusten julkaisemiselle. Palvelun aineistot valmistetaan Taltekan työryhmien ja muiden sidosryhmien yhteistyönä.

Talotekniikkainfon aineistot koostuvat kolmesta pääosiosta, jotka ovat: oppaat, esimerkit ja konseptit. Niiden hallinnointi tapahtuu sisäympäristöryhmän piirissä, mutta hallinnoinnissa on pieniä eroja, jotka johtuvat aineistojen toteutustavasta ja asemasta suhteessa määräyksiin.

Oppaiden opastavien tekstien pohjalta tehty suunnitelma täyttää rakentamismääräysten vaatimukset. Esimerkkien aineistot ovat esimerkkejä tavoista esittää asioita tai mitoittaa järjestelmiä. Konseptit koostuvat periaateratkaisuista, jotka vähintäänkin täyttävät määräysten vaatimukset, ja ovat tämän lisäksi jollakin tavalla määräysten vaatimuksia parempia.

Oppaat, esimerkit ja ratkaisut on tallennettu alustalle ”kirjoina”, ja kunkin kirjan esipuheessa kuvataan tarkemmin kyseisen kirjan kirjoittamisen kulku. Periaateratkaisut, joista konseptit koostuvat, on koottu omaksi kirjakseen, jonka nimi on Ratkaisut.

Talotekniikkainfossa ylläpidetään, julkaistaan ja kommentoidaan oppaita, ja sieltä löytyvät myös oppaiden viimeisimmät hyväksytyt versiot. Oppaat ovat vapaasti eri tahojen käytettävissä ilman erillisiä käyttölupia. Oppaiden tekstejä voi vapaasti käyttää esimerkiksi erilaisten tietoaineistojen ja -kortistojen valmistamisessa.

Oppaiden sisältö kuvaa hyvän toteutustavan tai hyviä toteutustapoja oppaiden kirjoittamishetkellä, mutta ajan myötä niiden rinnalle voi syntyä myös muita yhtä hyviä tai parempia ratkaisuja. Oppaat katselmoidaan vuosittain Taltekan koordinoimassa avoimessa Sisäilmastoryhmässä, joka päättää niiden päivitystarpeesta.

Talotekniikkainfossa olevat oppaat:

  • Sisäilmasto ja ilmanvaihto -opas
  • Vesi- ja viemärilaitteistot -opas
  • Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuus -opas
  • Rakennusten koneellisen savunhallinnan suunnitteluopas

Lisätietoja oppaista ja niitä hallinnoivasta Sisäilmastoryhmästä antaa Juhani Hyvärinen, Talteka.

Siirry Talotekniikkainfoon tästä.