Koti>Yhdistys>Jäsenyyden hyödyt

Jäsenyyden hyödyt

Yhdistyksen jäsenenä yritys saa monia etuja. Jo pelkästään jaetun tiedon määrä on suuri, ja siitä hyötyy jäsenyrityksen koko organisaatio tuotantoa ja logistiikkaa myöden. Jäsenyrityksen edustajat voivat osallistua erilaisiin projekteihin ja hankkeisiin, jotka vievät alaa eteenpäin. Taltekan myötä yritykset saavat lisänäkyvyyttä, joka hyödyttää niin yritystä itseään kuin koko taloteknistä alaakin.

Tiedon tuottamista ja jakamista

Talteka jakaa aktiivisesti jäsenyrityksille tietoa mm. lainsäädännöstä ja alan kehityksestä. Olemme julkaisseet taloteknisiä oppaita, tietoiskuja akuuteista aiheista sekä tiedotteita muun muassa muuttuvasta lainsäädännöstä ja vaatimuksista. Sisäisten postituslistojemme lisäksi jaamme tietoa julkisesti eri kanavissa. Yksi tärkeä julkinen tiedonjakokanavamme on Talotekniikkainfo.fi.

Taltekan jäsenyritysten edustajilla on mahdollista osallistua erilaisiin työryhmiin, joissa tuotetaan alalle tärkeää informaatiota ohjeistusten ja oppaiden muodossa. Näiden avulla voidaan vaikuttaa oikeaoppisten käytäntöjen toteutumiseen ja yleisen tietouden lisäämiseen, olipa sitten kyseessä LVIS-suunnittelija, urakoitsija, asentaja tai loppukäyttäjä.

Koulutukset ja seminaarit

Talteka ja Taltekan yhteistyökumppanit järjestävät aika ajoin erilaisia koulutuksia, seminaareja ja työpajoja. Niissä käsitellään ajankohtaisia aiheita ja ilmiöitä. Joihinkin tapahtumiin Taltekan jäsenet voivat osallistua alennetuilla etuhinnoilla.
Toisinaan Taltekalle myönnetään kiintiöpaikkoja erilaisiin koulutusohjelmiin. Tämä saattaa olla kaivattu kädenojennus jonkun jäsenyrityksen työntekijän uralle taloteknisellä alalla. Koulutusohjelmien haut julkaistaan jäsenyrityksille mm. jäsenkirjeen välityksellä.

Me puhumme puolestanne

Taltekan toiminnan tärkein tavoite on lisätä yleistä tietoisuutta terveellisestä, viihtyisästä ja tarpeisiin mukautetuista sisäympäristöistä. Haluamme vaikuttaa rakennuttajiin, suunnittelijoihin ja muihin alan ammattilaisiin sekä myös yksityishenkilöihin, jotta tämän päivän tiedosta ja tekniikasta saataisiin suurin mahdollinen hyöty. Hyödynnämme laajaa vaikuttajaverkostoamme, sillä haluamme jäsentemme äänen kuuluville sinne, missä tehdään heidän alaansa koskevia päätöksiä.

Talteka tuo lisänäkyvyyttä kaikille jäsenille

Yhdessä tekemällä vaikutamme suoraan alan imagoon. Haluamme tehdä alasta houkuttelevan ja mielenkiintoisen niin opintojaan suunnitteleville nuorille kuin alanvaihtajillekin, mutta yhtä lailla haluamme julkisuutta tärkeälle talotekniikka-asialle.

Järjestämme yhdessä jäsentemme kanssa erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia. Yksi tärkeimmistä ja suurimmista tapahtumista on perinteiset FinnBuild-messut Helsingissä, jossa Taltekan yhteisosasto kokoaa ison määrän jäsenyrityksiä samalle alueelle.

Yhdessä saamme enemmän näkyvyyttä niin Taltekan jäsenyritykselle kuin talotekniikallekin!