Koti>Yhdistys>Esittely

Yhdistyksen esittely

Talotekninen teollisuus ja kauppa ry, eli Talteka, on elinkeinopoliittinen yhteistyöjärjestö, jonka toiminnan ydin kiteytyy yhdistyksen sloganiin: ”wellbeing indoors in a sustainable world”. Haluamme siis kertoa, että hyvä ja terveellinen sisäympäristö on mahdollista toteuttaa energiatehokkaasti ja ympäristön kannalta kestävästi.

Taltekan jäseninä ovat alan merkittävimmät Suomessa toimivat laitevalmistajat ja tukkukaupat. Yhdistys pyrkii parantamaan jäsenyritystensä toimintaympäristöä, toimimaan jäsenyritysten ja alan sidosryhmien keskustelufoorumina sekä lisäämään yleistä tietoisuutta talotekniikasta ja hyvästä sisäympäristöstä. Talteka ottaa kantaa ja vaikuttaa alaan liittyviin teollisuus-, talous-, tuote-, energia-, ympäristö- ja koulutuspoliittisiin kysymyksiin.

Talteka omistaa LVI-Numero Oy:n, joka puolestaan hallinnoi LVI-alan tuotetietorekisteriä LVI-INFOa. Tietorekisterissä on jo noin 165 000 aktiivisten tuotteen sekä tekniset että kaupalliset tiedot, joita ylläpitävät tuotteiden valmistajat ja maahantuojat.

Talteka on jäsenenä Rakennusteollisuus ry:ssä, joka on rakennusteollisuuden kuuden toimialan muodostaman liittoyhteisö. Talteka on edustaa näistä taloteknistä toimialaa.

Toiminnan painopistealueet ja jäsenpalvelut

  • alan osaamisen ja imagon kehittäminen
  • viestintä painottuen hyvään sisäympäristöön ja energiatehokkuuteen
  • suhdanne- ja markkinatilanneseuranta
  • viranomaisyhteistyö
  • lausunnot
  • yhteistyö, yhteydenpito ja vaikuttaminen kiinteistö- ja rakentamisklusterin osapuolten kanssa
  • kansainvälinen yhteistyö
  • EU-lainsäädännön seuranta ja tiedottaminen
  • tuotepolitiikka
  • standardisoinnin seuranta ja tiedottaminen (CEN, SFS, ISO)

Taltekassa yhdistyvät teollisuus ja kauppa

Talotekninen teollisuus ja kauppa ry syntyi keväällä 2018, kun Talotekniikkateollisuus ry fuusioitui LVI-Teknisen Kaupan liitto ry:n kanssa. Fuusioitumisen yhteydessä myös talotekniikka-alan tuotetietokantaa ylläpitävä LVI-numero Oy ja LVI-INFO.fi-palvelun hallinta siirtyivät Taltekan omistukseen. Talteka liittyi Rakennusteollisuus RT ry:n jäseneksi 14.6.2018.

Taltekan toimitusjohtajaksi siirtyi Talotekniikkateollisuus ry:n toimitusjohtaja Ilkka Salo. LVI-Teknisen Kaupan liiton toimitusjohtaja Magnus Sirén jatkoi LVI-INFO- tuotetietokantaa hallinnoivan LVI-Numero Oy:n toimitusjohtajana sekä toimii myös Taltekan LOGI-jaoston vetäjänä.