Koti>Yhdistys>Jaokset ja ryhmät

Jaokset ja ryhmät

Talotekninen teollisuus ja kauppa ry:n jäsenillä on mahdollisuus liittyä alan kehitystä ja tapahtumia aktiivisesti seuraaviin jaoksiin ja työryhmiin. Jaoksissa tehdään alan tai intressiryhmän sisäistä yhteistyötä merkittävissä alaa koskevissa asioissa. Jokainen osallistuja tuo myös oman panoksensa yhteiseen työskentelyyn ja on sitä kautta mukana alan kehittämisessä Suomessa.

Taltekalla toimii vakituisesti kolme jaosta; elinkeinopoliittinen EPO-jaos, teknillinen jaos Tekno ja tuotetietojen hallintaan ja tilaus-/toimitusketjuun keskittyvä Logi-jaos. Näiden lisäksi vakituiseksi työryhmäksi on muodostunut myös Sisäympäristöryhmä.

Ad hoc -työryhmiä perustetaan tarpeen tullen, ja ne voivat toimia tietyn hankkeen tai teeman parissa. Luonteeltaan nämä työryhmät ovat pääsääntöisesti lyhytkestoisia. Työryhmiin voi kuulua myös Taltekan sidosryhmäorganisaatioiden edustajia.

EPO

Elinkeinopoliittinen jaos seuraa aktiivisesti alan trendejä ja tapahtumia. Se pyrkii vaikuttamaan myönteisesti alan toimintaympäristöön.

Lue lisää

TEKNO

Teknologiajaos seuraa ja kommentoi aktiivisesti alan teknologian kehitystä, kansallista ja eurooppalaista lainsäädäntöä sekä standardeja.

Lue lisää

LOGI

Logistiikkajaoksen keskeisenä toiminnan tavoitteena on alan tuotetietojen hallinnan sekä tilaus- ja toimitusketjujen kehittäminen.

Lue lisää

Sisäympäristöryhmä

Sisäympäristöryhmä on laaja sidosryhmäfoorumi jäsenyrityksille, viranomaisille, tutkimuslaitoksille ja muille alan järjestöille.

Lue lisää

Ad hoc- ryhmät

Ad hoc -ryhmät ovat tilapäisiä ryhmiä, jotka perustetaan seuraamaan tai vaikuttamaan tietyn aihealueen asioita.

Lue lisää