YHDISTYS

Talotekninen teolisuus ja kauppa ry, eli Talteka, on elinkeinopoliittinen yhteistyöjärjestö, joka kokoaa yhteen alan toimijoita ja pyrkii parantamaan jäsenyritystensä toimintaympäristöä ottamalla kantaa ja vaikuttamalla alaan liittyviin teollisuus-, talous-, tuote-, energia-, ympäristö- ja koulutuspoliittisiin kysymyksiin.

Esittely

Talteka on elinkeinopoliittinen yhteistyöjärjestö, joka kokoaa yhteen alan toimijoita ja pyrkii parantamaan jäsenyritystensä toimintaympäristöä

Lue lisää >

Hallitus

Taltekan hallitus koostuu jäsenyritysten edustajista. Se toimii alan strategisen suunnittelun fooruminna ja tarkatelee alan yleistä kehitystä.

Lue lisää >

Jaokset ja ryhmät

Taltekalla toimii vakituisesti kolme jaosta, jotka keskittyvät markkinointiin, teknologioihin ja tuotetietojen hallintaan sekä muita työryhmiä.

Lue lisää >

Yhteistyö

Talteka tekee yhteistyötä toimialan edistämiseksi alalla toimivien sidosryhmien, asiantuntijoiden ja oppilaitosten kanssa niin paikallisesti kuin kansainvälisestikin.

Lue lisää >

Hankkeet

Talteka on mukana valituissa hankkeissa, jotka edistävät esim. talotekniikan energiatehokasta toimintaa ja teknologioiden oikeaoppista käyttöä.

Lue lisää >

Föreningen

Föreningen Finlands fastighetstekniska industri och handel är en organisation för industriella, ekonomiska och miljöfrågor inom branschen för fastighetsteknik.

Läs mer>

Association

Finnish Building Services Industries and Trade is a Finnish cooperation organisation for industrial, economic and environmential issues eithin the building services industries and trade.

Read more>