TEKNO, eli teknologiajaos, seuraa aktiivisesti alan teknologian kehitystä ja lainsäädäntöä. Yksi jaoksen painopistealueista on kotimaisten ja europpalaisten säädösten valmistelun ja täytäntöönpanon seuranta sekä niihin vaikuttaminen.

TEKNO vastaa myös Taltekan antamien toimialaansa liittyvien lausuntojen valmistelusta. Lausunnoista osa laaditaan yhteistyössä alan muiden järjestöjen kanssa. Jaoksessa valmistellaan myös oppaita, tietoiskuja ja selvityksiä, jotka TEKNO käynnistää tarvittaessa.

Yhteyshenkilöt

Jaosjohtajana toimii Juhani Hyvärinen (Talteka), puheenjohtajana Juha Virkki (Högfors GST Oy) ja varapuheenjohtajana Petri Koivunen (Vallox Oy).