Koti>Hyvä tietää>Ladattavat materiaalit

Ladattavat materiaalit

Tälle sivulle keräämme oppaita, julkaisuja, ehtoja ja muita mielenkiintoisia ja hyödyllisiä materiaaleja. Materiaalit ovat vapaasti kaikkien ladattavissa. Ladattavien materiaalien muokkaaminen tai julkaiseminen on kielletty ilman materiaalin tekijän lupaa. Päivitämme ladattavaa materiaali jatkuvasti, mutta Talteka ei vastaa ladattavien materiaalien oikeellisuudesta tai ajantasaisuudesta.

Lisää oppaita ja julkaisuja löydät talotekniikka.fi -sivustolta.

Katso myös opastus videot Vimeo-tililtämme.

Opas pk-yrityksille: näin varaudut yritysvastuun EU-lainsäädäntöön

EK on julkaissut tiiviin oppaan vastuullisiuden EU-sääntelystä. Opas auttaa pk-yrityksiä varautumaan tulevaan sääntelyyn ja myös epäsuoriin bisnesvaikutuksiin. Oppaassa käydään läpi ajankohtaisimmat lakihankkeet ja miten ne voivat heijastua yrityksen kilpailukykyyn, kilpailutuksiin, rahoitukseen ja raportointiin. Opas on julkaistu 10/2022.

Lataa PDF >

Kerrostalon kesäajan sisälämpötilaopas parannustoimenpiteineen

Equa Simulation Finland Oy:n oppaassa tarkastellaan monipuolisesti erilaisia syitä korkeisiin sisälämpötiloihin. Oppaassa luetellaan myös toimenpide-ehdotuksia niin asukkaille, taloyhtiöiden hallituksille kuin suunnittelijoillekin korkeiden sisälämpötilojen välttämiseksi. Opas on julkaistu 05/2022.

Lataa PDF >

Talotekniikkaopas

Talotekniikka on keskeisessä roolissa rakennusten sisäolosuhteiden ja tarpeenmukaisen käytön kannalta. Tästä oppaasta löydät perustietoa taloteknisistä järjestelmistä.

Lataa PDF >

Rakennetun omaisuuden tila 2021

Rakennetun omaisuuden tila ROTI on joka toinen vuosi tehtävä asiantuntija-arvio rakennetun omaisuuden tilasta. Se tarjoaa puolueetonta tietoa ja näkemyksiä niin asiantuntijoille, päätöksentekijöille kuin kansalaisillekin.

Lataa PDF >

Rakennusalan sähköistysopas

Sähköistysopas kattaa mm. pätevyydet, tarkastukset, pöytäkirjat ja dokumentoinnin sekä teknisen toteutuksen keskeisiä piirteitä. Asioita tarkastellaan sähköasennusten, tietoteknisten järjestelmien ja turvajärjestelmien osalta.

Lataa PDF >

Energiatehokkaan pientalon ilmanvaihto-opas

Tässä oppaassa esitetään perusteita ja ratkaisuja laadukkaan ilmanvaihtojärjestelmän toteuttamiseksi nykyaikaisessa, energiatehokkaassa ja ilmanpitävässä uudispientalossa.

Lataa PDF >

Päiväkotien ilmanvaihto-opas

Päiväkodin henkilökunnan tietoisuus sisäilmastosta ja ilmanvaihdon perusasioista on tärkeää. Opas onkin tarkoitettu erityisesti päiväkotien henkilökunnalle, rakennuttajille ja kiinteistönhoidosta vastaaville.

Lataa PDF >

TLATEK YT 2002 – Taloteknisten tuotteiden toimitusehdot

Nämä toimitusehdot on tarkoitettu käytettäväksi taloteknisten tuotteiden kaupassa Suomessa. Ehtoja ei suositella käytettäväksi vientiprojekteissa. Näitä ehtoja sovelletaan, mikäli siitä on nimenomaan sovittu.

Lataa PDF >