Koti>Yhdistys>Yhteistyö>EU-järjestöt

EU-järjestöt

Talteka on jäsenenä ilmastointialan toimialajärjestö Euroventissa, lämmitysalan toimialajärjestö EHI:ssä ja LVI-kaupan Eurooppa-järjestö FEST:ssä.

Eurovent

Eurovent on Euroopan sisäilmasto-, prosessijäähdytys- ja elintarvikekylmäketjutekniikoiden teollisuusliitto. Sen jäsenistö edustaa yli 1000 yritystä Euroopassa, suurin osa yrityksistä on pieniä tai keskisuuria laitevalmistajia.

Eurovent toimii sillanrakentajana edustamiensa valmistajien ja järjestöjen, lainsäätäjien ja standardointielinten välillä kansallisella, alueellisella ja kansainvälisellä tasolla. Eurovent on ICARHMA-verkoston perustajajäsen, REHVA:n tukija ja osallistuu erilaisiin EU- ja YK-aloitteisiin.

Eurovent omistaa kaksi alayksikköä. Se on enemmistöomistajana sertifiointiyritys Eurovent Certita Certificationissa (ECC), joka myöntää ”Eurovent Certified Performance” -merkinnät. Euroventin toinen itsenäinen yksikkö on Eurovent Market Intelligence (EMI), jonka tietokokonaisuuksia käytetään usein tukena lainsäädännön kehittämistä EU:ssa ja sen ulkopuolella.

Lue lisää: Eurovent

EHI

The Association of the European Heating Industry (EHI) edustaa 90 % Euroopan lämmitys- ja kuumanveden tuotantomarkkinoista. EHI kokoaa yhteen 41 markkinoiden johtavaa yritystä ja 12 kansallista yhdistystä. EHI:n jäsenet tarjoavat lämmitysjärjestelmiä jokaiseen tarpeeseen; kattiloista aurinkolämpöjärjestelmiin, lämpöpumpuista polttokennoihin ja radiaattoreista lattialämmitysjärjestelmiin.

Rakennusten lämmitys on ratkaisevassa asemassa Euroopan ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. EHI tukee yhdessä jäsenyritysten kanssa tämän sektorin energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä lämmitysratkaisuja, ja edistää siten jäsenyritystensä innovatiivisia teknologioita.

Lue lisää: EHI

FEST

FEST (The European Federation of the Sanitary and Heating Wholesale Trade) on Euroopan eri maiden LV-tukkuyhdistysten katto-organisaatio, jossa Suomea edustaa Talteka. FEST yhdistyksessä on tällä hetkellä 16 maan organisaatiot edustettuina (Itävalta, Belgia, Tsekki, Tanska, Suomi, Ranska, Saksa, Italia, Luxembourg, Puola, Portugal, Espaja, Ruotsi, Sveitsi, Alankomaat ja Isobritannia) ja yhteensä nämä jäsenet edustavat arvioltaan 800 jäsenyritystä, 40 miljardin € yhteenlaskettu liikevaihto ja 112 000 työntekijää. Lisäksi FEST:llä on 13 alan valmistajayritystä liitännäisjäseninä, jonka kanssa tehdään yhteistyötä erilaisissa yhteisissä projekteissa.

FEST:n agenadalla on mm. alaan liittyvien EU-asioiden informaation jakelu ja myös vaikuttaminen lobbauksen kautta. Sen lisäksi käsitellään aiheita kuten logistiikka, tuoteregulaatiota, tuotetietoja ja kestävän kehityksen asioita erilaisissa työryhmissä.

Lue lisää: FEST