Koti>Yhdistys>Yhteistyö>Sidosryhmät

Sidosryhmät

Talteka pyrkii aktiiviseen yhteistyön muiden alan toimijoiden kanssa. Keskeisiä sidosryhmiä ovat muun muassa:

Rakennusteollisuus RT

RT on rakennusteollisuuden kuuden toimialan muodostama liittoyhteisö, jota johdetaan yhtenä kokonaisuutena. Hallinnollisen rakenteen muodostavat keskusliitto ja toimialoja edustavat alayhdistykset. Talteka on Rakennusteollisuus RT:n jäsen.

Lue lisää: Rakennusteollisuus RT

KIRA-Foorumi

Talteka toimii aktiivisena jäsenorganisaationa Kiinteistö- & rakentamisfoorumissa, eli KIRA-Foorumissa. KIRA-foorumi kokoaa ja välittää tietoa alaan vaikuttavista tekijöistä, kertoo alan yhteisistä näkemyksistä ja linjauksista, järjestää yhteisiä tilaisuuksia ja käynnistää tavoitteidensa toteutumista edistäviä erillisprojekteja.

Lue lisää: KIRA-Foorumi

LVI-Tekniset urakoitsijat

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry on LVI-asennusalan toimiala- ja työnantajajärjestö, joka edistää jäsenyritysten ja talotekniikka-alan toimintamahdollisuuksia.

Lue lisää: LVI-TU

Suomen LVI-liitto SuLVI ry

Suomen LVI-liitto SuLVI on puolueeton, yleishyödyllinen järjestö, jonka tavoitteena on varmistaa talotekniikan arvostettu huippuosaaminen Suomessa. SuLVI on LVI-alan ammattilaisten verkosto, joka muodostuu jäsenyhdistyksistä sekä yhteistoimintajäsenistä.

Lue lisää: SuLVI

Sisäilmayhdistys

Sisäilmayhdistys ry on vuonna 1990 perustettu voittoa tavoittelematon aatteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää rakennusten terveelliseen ja viihtyisään sisäilmastoon tähtäävää työtä. Yhdistyksen tehtävä on parantaa tiedonsiirtoa tutkimuksesta käytäntöön sekä valistaa rakennusten asukkaita, käyttäjiä ja omistajia ylläpitämään hyvää sisäilmastoa.

Lue lisää: Sisäilmayhdistys

Motiva

Motiva on valtion kestävän kehityksen yhtiö, joka kannustaa energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön. Motiva tarjoaa julkishallinnolle, yrityksille, kunnille ja kuluttajille tietoa, ratkaisuja ja palveluja, joiden avulla ne voivat tehdä resurssitehokkaita, vaikuttavia ja kestäviä valintoja.

Lue lisää: Motiva

Viranomaistahot

Talteka tekee tiivistä yhteistyötä eri viranomaistahojen kanssa. Esimerkiksi Ympäristöministeriön, Rakennusvalvonnan ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa toteutetaan jatkuvasti useita yhteistyöhankkeita.

Lue lisää: Ympäristöministeriö ja Suomen Ympäristökeskus

RYHTI ja RYTJ

Ryhti, eli rakennetun ympäristön yhteentoimivuus, on Ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen yhteishanke, jossa ovat mukana kunnat, kiinteistö- ja rakennusalan toimijat, järjestöt, tietojärjestelmätoimittajat, aluehallinto sekä keskeiset ministeriöt ja virastot.

Ryhti-hankkeen tavoitteena on tuottaa rakennetun ympäristön pirstaloituneelle ja tärkeälle tiedolle yhteinen tietojärjestelmä (RYTJ) ja parantaa siten tiedon käsittelytapaa ja saatavuutta. Muutos keventää ja selkeyttää tiedonhallintaa: tiedot luodaan vain yhden kerran, sovitussa muodossa yhteiseen valtakunnalliseen tietojärjestelmään, jossa ne ovat ajantasaisina ja luotettavasti kaikkien järjestelmien saatavilla. Näin helpotetaan tiedon käyttäjien työtä.

Talteka osallistuu Ryhdin ohjausryhmään sekä RYTJ:n strategiseen ohjausryhmään.

Lue lisää: RYHTI ja RYTJ