FÖRENINGEN

Föreningen Finlands fastighetstekniska industri och handel (Talteka) är en organisation för industriella, ekonomiska och miljöfrågor inom branschen för fastighetsteknik. Förningen grundades 2004, då föreningarna Association of Finnish Manufacturers of Air Handling Equipment (AFMAHE) och Council of HPAC Industries (LTN) gick ihop. Sommaren 2018 anslöt sig också VVS-Tekniska Handelsförbundet (LVITEK), med anor från början av 1930-talet, till föreningen. Föreningen består idag av drygt 40 medlemsföretag.

Finland är ett av de kallaste länderna i världen vintertid. Temperaturen kan sjunka till under -30 °C. Sommaren däremot kan vara lika varm som i Centraleuropa. Invånarna i Finland spenderar i snitt ungefär 90 % av sin tid inomhus. Eftersom Finland är ett land med hög levnadsstandard är ett gott, hälsosamt, säkert och produktivt inomhusklimat en nyckelfaktor i det finska välståndet.

I Finland, som i övriga Europeiska Unionen, står byggnaderna för ca 40 % av den nationella energikonsumtionen och det utgör ca 30 % av koldioxidutsläppen.

För att övervinna den motsägelsen, att förse oss med ett gott inomhusklimat med en minimerad energikonsumtion, har redan länge lett den finska fastighetstekniska industrin mot energieffektiva produkter, system och former av service. Energisparande produkter inom värme, vatten och ventilation blev vanliga relativt kort efter den första energikrisen i medlet av 1970-talet och sen dess har kompletta system koncept och ännu mer energieffektiva produkter kontinuerligt tagits fram. Den här utvecklingen fortsätter för att tackla problemen med den globala klimatförändringen och leda mot nollenerginivå i framtida byggnader. Att uppnå dessa mål, utan att tumma på det goda inomhusklimatet, är en kontinuerlig utmaning.

Målsättningar

Talteka upprätthåller och utvecklar sina aktiviteter som ett forum för samarbete mellan olika parter inom fastighetsteknik-branschen och andra intressenter. Den huvudsakliga målsättningen för föreningen är att främja ett hälsosamt, säkert och produktivt inomhusklimat, samtidigt som man beaktar kraven på energieffektivitet och den ekonomiska livscykeln. Därmed främjar man affärsklimatet för tillverkare av högklassiga produkter och system för hela fastighetsteknik-branschen.

Fokusområden

  • att ytterligare förbättra bilden och allmänhetens medvetenhet om branschen
  • att följa aktuella trender på marknaden och dela informationen med sina medlemmar
  • att diskutera gemensamma marknadsärenden av intresse med medlemsföretagen
  • att samarbeta med myndigheterna
  • att samarbeta och upprätthålla god kontakt med alla parter inom klustern för fastighetsteknik
  • internationellt samarbete (EUROVENT, EHI, FEST)
  • standardisering (CEN, ISO, SFS)
  • att ta ställning till och kommentera utkast till lagar och förordningar samt andra ärenden av intresse för sina medlemmar
  • att marknadsföra av idén med ett gott inomhusklimat och dess fördelar för bekvämlighet, hälsa och produktivitet
  • att ordna gemensamma aktiviteter som mässor och övrigt

Contacts

Styrelseordförande
Pekka Juurinen, Verkställande direktör (Allaway Oy)
+358 20 721 0601 | pekka.juurinen@allaway.fi

Generalsekreterare
Ilkka Salo, Verkställande direktör (Finlands fastighetstekniska industri och handel, Talteka)
+358 40 847 9907 | Ilkka.salo@talteka.fi