Koti>Yhdistys>Yhteistyö>Oppilaitosyhteistyö

Oppilaitosyhteistyö

Talteka ry tekee yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa, jotta alalle varmistetaan riittävästi uusia ja motivoituneita opiskelijoita. Oppilaitosyhteistyötä tehdään talotekniikan opetusta antavien toisen asteen oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa eri yhteyksissä.

Kattavalla talotekniikan tuntemuksella on nyt ja tulevaisuudessa yhä enemmän tarvetta. Talteka tukee talotekniikka-alan laaja-alaista osaamista, ja se on myöntänyt stipendejä ja avustuksia opiskelijoille ja oppilaitoksille.

Talteka on ollut mukana kehittämässä yliopistoyhteistyötä, jonka avulla on tarkoitus luoda aktiivinen yhteys yritysten ja opiskelijoiden välille jo opiskeluaikana. Tavoitteena on luoda yhteistyö, jossa osapuolet saavat mahdollisuuden vastavuoroiseen kanssakäymiseen. Erilaisten projektien avulla opiskelijoita valmennetaan siirtymään sujuvasti työelämään opintojen jälkeen.

Talotekniikan professuuri

Tampereen yliopiston yhteydessä toimiva Talotekniikan professuuri aloitti toimintansa keväällä 2020. Viisivuotisen professuurin mahdollistaa Talotekninen teollisuus ja kauppa ry:n koordinoima talotekniikka-alan järjestöjen ja yritysten yhteisponnistus, jonka varainkeruun turvin professuuri rahoitetaan.

Professuurin rahoitusta on tukenut 14 keskeistä alan organisaatiota, yhdistyksistä yrityksiin. Tärkeä rahoittaja oli myös Rakennustuotteiden Laatu Säätiö. Järjestöistä mukana on niin LVI- kuin sähköala ja talonrakennus. Yritysrahoittajat taas edustavat hyvin talotekniikka-alan teollisuutta, suunnittelua, urakointia ja kauppaa. Talotekniikkaprofessuurin Industry Professor -tehtävässä toimii TkT Piia Sormunen.