Viimekertainen 20-luku oli tiettävästi varsin eloisa ja vauhdikas. Vauhtia ja vaarallisia tilanteita on varmasti nytkin luvassa niin kotoisissa kuvioissa kuin globaalistikin – myös rakentamisessa. Vaikka tietyt rakentamisen sektorit, mm. asuinrakentaminen pääkaupunkiseudulla, jatkavatkin hyvällä tasolla, oltaneen yleisesti ottaen palaamassa pitkän aikavälin keskimääräisiin lukemiin. Toisaalta jo pitkään povattua voimakkaampaa laskua ei vielä näy. Esimerkiksi LVI-urakoitsijoiden tuoreen kyselyn mukaan ainakin kevät mentäisiin hyvässä suhdannetilanteessa alueellisten erojen tosin korostuessa.

Viime vuodesta nostaisin kaksi keskeistä teemaa ylitse muiden; digitalisaatio ja energiatehokkuus. Ne eivät ole uusia teemoja, mutta saivat syvempää sisältöä ja merkitystä rakentamisen sektorilla. Digitalisaatio ei enää tarkoita vain vanhojen asioiden tekemistä uusilla työkaluilla vaan yhä useammin keskusteluun nousee kokonaan uudet näkökulmat ja toimintamallit. Keskeistä on tiedon liikkuminen ja avoimuus. Jos jatkamme perinteisillä toimintatavoilla, sähköisiä työkaluja hyödyntäen, pysymme hyvin rajallisessa tiedon jakamisessa rakentamisen eri vaiheiden ja toimijoiden välillä. Jokin osaprosessi voi tehostua, mutta kokonaisuus ei kehity. Vasta kun tieto liikkuu vapaasti kaikkien vaiheiden, osapuolten ja tietokantojen välillä, päästään uudenlaisiin liiketoimintamalleihin ja todelliseen tehokkuuden ja laadun paranemiseen. Tällä tiellä on vielä monia haasteita tiedon luotettavuuden, avoimuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi. Meidän kannaltamme keskiöön nousevat tuotetiedon hallinta ja tuotteen yksilöinti.

Energiatehokkuus on yleisessä ilmastokeskustelussa jäänyt vähemmälle mielenkiinnon kohdistuessa energian tuotantoon, materiaaleihin ja hiilinieluihin. Kaikki ovat tärkeitä asioita, mutta on jälleen hyvä korostaa, että energiatehokkuuden parantaminen on nopein tapa vähentää päästöjä. Myös teknologia on riittävällä tasolla käytännön merkittäviin sovelluksiin. Edes uusiutuvaa energiaa ei kannata tuhlata. Energiantuotannon eri vaihtoehdot, myös hajautettu ja kiinteistöissä tapahtuva energian tuotto on pidettävä mukana. Päästötön energia ei tule olemaan halpaa.

Veikkaan, että digitalisaatio ja energia kuuluvat myös alkaneen vuoden kärkiteemoihin. Toivottavasti etenemme kohti yhä laajempaa tiedon hyödyntämistä kaikkien osapuolien hyväksi ja koko elinkaaren aikaisesti. Etenkin loppukäyttäjän kokemasta sisäympäristöstä on saatava vahvempi takaisinkytkentä toteutukseen ja ylläpitoon. Käynnissä on useita hankkeita ja yhteistyöfoorumeita eri toimijoiden ja myös julkisen sektorin kanssa. Olemme myös vahvasti mukana Rakennusteollisuuden Digiryhmässä ja vähähiilisen rakentamisen tiekartan luomisessa. Energiatehokkuuden osalta katseet kääntyvät yhä enemmän olemassa olevaan rakennuskantaan. Hallitus on lanseeraamassa uusia tukia energiaremonteille ja EU-komissio edellyttää konkreettisia toimia sekä tiekarttaa rakennuskannan energiankäytön tehostamiseksi. Talteka on tässäkin ajan hermolla tuottaen mm. mallikonsepteja energiatehokkuutta parantaviin korjauksiin. Jos uudisrakentaminen jatkuu vahvana, voi tosin rakentamisen painopisteen siirtyminen korjaamiseen hieman hidastua.

Talotekniikkaan kohdistuu yhä suurempia haasteita ja odotuksia. Meidän on pidettävä huolta vetovoimaisuudestamme ja varmistettava parhaat tekijät alalle jatkossakin. Kisa osaajista kovenee. Yhteistyö oppilaitosten kanssa ja positiivinen näkyvyys eri foorumeissa ovatkin edelleen tärkeimpien tehtäviemme joukossa.

Työsarkaa siis riittää tällekin vuodelle!

Menestystä itse kullekin uuteen vuoteen ja kymmenlukuun!

Kirjoittaja: Ilkka Salo Toimitusjohtaja Talotekninen teollisuus ja kauppa ry
Lue kaikki tätä mieltä -kirjoitukset