Belgian sosiaali- ja terveysministeri Frank Vandenbroucke antoi 4. huhtikuuta 2022 lausunnon, jossa konkreettisesti tartutaan ilmavälitteisten tautien torjuntaan ja julkistetaan pitkän aikavälin sisäilmastrategia. Meillä Suomessa on kyllä tietoa ja osaamista, mutta vastaavaa virallista ulostuloa ei ole nähty.

Belgian ”Ventilation plan” koostuu selkeistä palikoista:

  • ilmanlaatustandardi
  • ilmanlaatumittarointi
  • riskianalyysi
  • toimenpidesuunnitelma.

CO2 -pitoisuus on hyvä ilmanlaadun mittari ihmisperäisten epäpuhtauksien hallinnassa. Sen mittaaminen on myös yksinkertaista. Covid19 ja myös muut vastaavat taudit tarttuvat pääosin ilmavälitteisesti kun sairastunut ihminen tuottaa viruspitoisia aerosoleja sisäilmaan. Hyvä ilmanvaihto laimentaa pitoisuuksia pienentäen merkittävästi tartuntariskiä. Virusten määrää on vaikea mitata ilmasta, mutta alhainen CO2-pitoisuus indikoi myös alhaista viruspitoisuutta. Ilmanpuhdistimien vaikutus korostuu tiloissa, joissa käytännön syistä on vaikea riittävästi parantaa ilmanvaihtoa.

Belgiassa lanseerataan kaksi ilmanlaatustandardia:

  • Luokka A: Huoneen CO2-pitoisuus pysyy alle 900 ppm. Huonetilaan tuodaan vähintään 11 l/s ulkoilmaa henkilöä kohden. Vaihtoehtoisesti voidaan tilaan asentaa ilmanpuhdistimia, jolloin minimiulkoilma voi olla 7 l/s henkeä kohden.
  • Luokka B: CO2-pitoisuus alle 1200 ppm, ilmanvaihdon minimivirtaus 7 l/s henkilöä kohden.

Mittarointi: kaikissa yleisön käytössä olevissa huoneissa on oltava näkyvillä CO2-mittari. Mittarin oikeasta sijoituksesta annetaan ohjeet.

Riskianalyysi: Jokainen julkisen tilan toiminnasta vastaava tekee riskianalyysin, jossa mm. kuvataan tilan toiminnot ja ilmanvaihto- ja ilmanpuhdistusratkaisut.

Toimenpidesuunnitelma: jos riskianalyysin perusteella näyttää siltä, että riittävää sisäilman laatutasoa ei voida taata, on toimijan laadittava toimenpidesuunnitelma tilanteen korjaamiseksi.

Ilmanlaatumittareiden asentamiseen, riskianalyysien ja toimintasuunnitelmien tekemiseen kaikissa ravintoloissa, pubeissa, tanssi- ja urheilupaikoissa sekä kulttuuri- ja tapahtumasektorin tiloissa on annettu aikaa 12 kk lain voimaantulosta. Laki valmistuu kevään 2022 aikana. Muiden tilojen aikataulusta päätetään myöhemmin. Merkinnät ja sertifiointi tulevat pakolliseksi 1.1.2025 alkaen.

Belgiassa panostetaan muutenkin sisäilmatietoisuuden parantamiseen, tiedon jakamiseen ja hyödyntämiseen mm. pandemioiden aikana.

Toivon todella, että Suomen viranomaiset perehtyvät Belgian esimerkkiin ja ryhtyvät vastaaviin toimenpiteisiin. Meillä on korkean tason tutkimusta, osaamista ja ratkaisuja. Ilmavälitteisten tautien edessä ei tarvitse nostaa käsiä pystyyn, mutta toimenpiteiden on oltava riittävän laaja-alaisia. Joskus tarvitaan myös lisää tai ainakin tarkempaa säädösohjausta, vahvoja suosituksia ja pitkän aikavälin strategisia linjauksia.

Hyvällä sisäilmalla on monia muitakin positiivisia vaikutuksia ja tilanteen niin vaatiessa tehokkaiden maskien käyttö täydentää tartuntojen torjuntaa. Asialla on suuri merkitys ihmisten terveysturvallisuuteen ja yhteiskunnan eri toimintojen mahdollisimman laajaan aukipitämiseen poikkeusoloissa.

Kirjoittaja: Ilkka Salo Toimitusjohtaja Talotekninen teollisuus ja kauppa ry
Lue kaikki tätä mieltä -kirjoitukset