Hankkeessa laaditaan tiiviiden rakennusten ilmanvaihdon säätöohje ja siihen kiinteästi liittyvä koulutusmateriaali. Ohjeessa esitetään ilmanvaihdon säätötyön (asettelu) toteutus. Säätöohjeessa käsitellään myös erillispoistojen huomioon ottaminen. Koulutusmateriaali on suunnattu säätötyötä tekeville henkilöille ja heidän kouluttajilleen.

Status: Käynnissä

Alkanut: 05/2022

Päättynyt: ...

Hankkeen osapuolet

Hankkeen päävastuu: Talotekninen teollisuus ja kauppa ry Hankkeen muut osapuolet:

  • Toteuttaja: A-insinöörit Oy (oppaan käsikirjoitus);
  • Rahoittajat: Are Oy, Climecon Oy, Enervent Zehnder Oy, ETS Nord Suomi, FläktGroup Finland Oy, Koja Oy, Lindab Oy, Sweco Talotekniikka Oy, Swegon Oy, Vallox Oy, Pietiko Oy

Hankkeen tavoitteet

Rakennusten painesuhteiden hallitsemiseksi tiiviissä rakennuksissa (q50<2m3/(h*m2) tulee kiinnittää erityistä huomiota ilmanvaihdon suunnitteluun. Lisäohjeistusta tarvitaan, koska tällä hetkellä rakennusten ilmanvaihdon säätötyössä ei välttämättä osata ottaa riittävästi huomioon rakennuksen vaipparakenteen tiiveyttä. Säätötyössä ei onnistuta painesuhteiden osalta riittävän hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi. Tiiviiden rakennusten ilmanvaihdon säätöohjeet laaditaan rakennuksille, joissa on koneellinen tulo ja poisto ilmanvaihto. Ohjeessa esitetään ilmanvaihdon säätötyön eli ilmavirtojen asettelun toteutus. Säätöohjeessa käsitellään myös erillispoistojen huomioon ottaminen. Tavoitteena on, että tämä ohje kattaa mahdollisimman hyvin tavanomaisten asuinrakennusten ja opetusrakennusten ilmanvaihdon säätöön liittyviä ongelmakohtia. Tavoitteena on säätöohjeilla pyrkiä takaamaan hyvät sisäilmasto-olosuhteet siinä määrin, kuin ne ovat ilmanvaihdon säätötoimenpiteillä ratkaistavissa. Tämä ohje täydentää tiiviiden asuinrakennusten ilmanvaihdon suunnitteluohjeessa esitettyjen ratkaisuiden mittaus ja säätötoimenpiteitä. Hanke on avoin sidosryhmähanke, johon osallistuminen on mahdollista Taltekan jäsenyritysten lisäksi myös sidosryhmäyrityksille hankkeen ollessa käynnissä. Tuloksena saatava opas ehdotetaan julkaistavaksi Talotekniikkainfon esimerkkinä.

Raportit, yhteenveto ja muut liitteet

Päivitämme hankekohtaisia raportteja niiden valmistuttua tähän.

Lisätietoa hankkeesta

Juhani Hyvärinen, Talteka puh. 040 745 7907 | juhani.hyvarinen@talteka.fi