Hankkeessa esitetään korjaustoimenpiteitä ja suunnitteluratkaisuja, joilla voidaan alentaa asuinhuoneistojen sisälämpötiloja. Ratkaisuille esitetään huonelämpötilavaikutukset esimerkkinä olevaan asuinhuoneiston (3h+k) tapaukseen.

Status: Päättynyt

Alkanut: 04/2022

Päättynyt: 06/2022

Hankkeen osapuolet

Hankkeen päävastuu: Talotekninen teollisuus ja kauppa ry

Hankkeen muut osapuolet:

  • Toteuttaja: Equa Finland Oy (selvityksen toteutus ja oppaan kirjoittaminen);
  • Rahoittajat ja ohjausryhmä: Talotekniikan konseptit -hanke ja sen rahoittajat

Hankkeen tavoitteet

  • kartoittaa poikkeamatarkastelun sekä vika ja vaikutusanalyysin avulla mahdolliset syyt korkeisiin sisälämpötiloihin
  • arvioida laskennallisesti syiden vaikutusta huonelämpötiloihin
  • esittää asukkaan käytettävissä olevia keinoja lämpötilan hallintaan
  • esittää talonyhtiön käytettävissä olevia keinoja lämpötilan välittömään hallintaan ja
  • esittää suunnitteluratkaisujen muutosten kautta saatavat vaikutukset lämpötilan hallintaan sekä
  • esittää mahdollisia toimenpiteitä laatutason nostamiseen lämpötilan hallinnan osalta
  • arvioida edellä lueteltujen toimien vaikutuksia sisälämpötiloihin
  • Hanke on toteutettu osana Talotekniikan konseptit -hanketta ja sen tulokset julkaistaan Talotekniikkainfon konseptit-osiossa sekä sisäympäristöryhmän päätöksen mukaan mahdollisesti myös Talotekniikkainfon esimerkkinä.

Raportit, yhteenveto ja muut liitteet

Päivitämme hankekohtaisia raportteja niiden valmistuttua tähän.

Lisätietoa hankkeesta

Juhani Hyvärinen, Talteka
puh. 040 745 7907 | juhani.hyvarinen@talteka.fi