Hankkeessa tarkastellaan asuintilojen kosteuskuormia ja kosteasta poistoilmasta lämmöntalteenottolaitteistojen toiminnalle aiheutuvia haasteita. Tarkastelun perusteella on laadittu ehdotus asuintilojen LTO:n mitoitusolosuhteista.

Status: Päättynyt

Alkanut: 01/2020

Päättynyt: 12/2020

Hankkeen osapuolet

  • Hankkeen päävastuu: Talotekninen teollisuus ja kauppa ry
  • Hankkeen muut osapuolet: Toteuttaja, Ax-suunnittelu Oy; Rahoittajat ja ohjausryhmä, Talotekniikan konseptit -hanke ja sen rahoittajat

Hankkeen tavoitteet

Tämä hanke tehtiin Talotekninen teollisuus ja kauppa ry:n toimeksiannosta. Hankkeessa tarkasteltiin asuintilojen kosteuskuormia ja kosteasta poistoilmasta lämmöntalteenottolaitteistojen toiminnalle aiheutuvia haasteita. Tarkastelun perusteella laadittiin ehdotus olosuhteista, joissa asuintiloja palvelevien ilmanvaihdon LTO-laitteiden toimintaa kylmissä olosuhteissa tulisi tarkastella.

Raportti julkaistiin osana Talotekniikkainfon ilmanvaihdon oppaaseen liittyvää esimerkkikokoelmaa.

Raportit, yhteenveto ja muut liitteet