Hankkeessa kirjoitettiin uusi opas koneellisen savunhallinnan suunnittelun tueksi. Oppaan on tarkoitus olla rakennushankkeen eri osapuolten käyttämä työkalu savunpoistoon liittyvien vaatimusten soveltamisessa.

Status: Päättynyt

Alkanut: 06/2021

Päättynyt: 02/2022

Hankkeen osapuolet

Hankkeen päävastuu: Talotekninen teollisuus ja kauppa ry

Hankkeen muut osapuolet:

  • Käsikirjoitus: Harri Aavaharju,
  • Rahoittajat: SKOL ry, Talotekninen teollisuus ja kauppa ry, ETS NORD AS, FläktGroup Finland Oy, Halton Oy, Oy Lindab Ab
  • Ohjausryhmä: Talotekniikkainfon Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuus -oppaan päivitysryhmä

Hankkeen tavoitteet

Oppaan tavoitteena on esittää yleisiä suunnittelun lähtöarvoja LVI-suunnittelijalle, joka laatii koneellisen savunhallintajärjestelmän suunnitelman savunhallintasuunnitelman pohjatietojen perusteella.

Savunhallintasuunnitelma on paloteknisen suunnittelijan laatima suunnitelmakokonaisuus, jossa määritellään koneellisen savunpoiston tarvitsemat lähtötiedot. Savunhallintasuunnitelma perustuu erilliseen palotekniseen suunnitelmaan, jos sellainen on laadittu, tai osana pääpiirustusta esitettyyn palotekniseen suunnitelmaan.

Savunhallintasuunnitelman sisältö on esitetty RIL 232 oppaassa ja palotekninen suunnittelija laatii sen kunkin kohteen erityispiirteiden mukaisesti.

Savunhallintasuunnitelman perusteella rakennussuunnittelija, rakennesuunnittelija, LVI-suunnittelija, rakennusautomaatiosuunnittelija ja sähkösuunnittelija laativat tarkemmat suunnitelmat.

Hanke tehtiin päivitystyöryhmän ehdotuksesta täydentämään Talotekniikkainfon opaskokoelmaa ja se rahoitettiin jäsenyritysten rahoituksella.

Raportit, yhteenveto ja muut liitteet

Rakennusten koneellisen savunhallinnan suunnitteluopas

Lisätietoa hankkeesta

Juhani Hyvärinen, Talteka
puh. 040 745 7907 | juhani.hyvarinen@talteka.fi