Hankkeessa tuotetaan korjausrakentamiseen soveltuvia toteutuskonsepteja, joilla tuetaan kansallisen peruskorjausstrategian tavoitteiden saavuttamista. Hankkeen tulossivut löytyvät Talotekniikainfon ratkaisut-osiosta.

Status: Käynnissä

Alkanut: syksy 2019

Päättynyt: ...

Hankkeen osapuolet

 • Hankkeen päävastuu: Talotekninen teollisuus ja kauppa ry
 • Rahoittajat: Rakennustuotteiden Laatu Säätiö sr, Ympäristöministeriö, Talteka, Climecon Oy, Enervent Zehnder Oy, HögforsGST Oy, Kaukora Oy, NIBE Energy Systems Oy, Rettig Lämpö Oy, Uponor Suomi Oy, Vallox Oy ja VertoNordic Oy.
 • Ohjausryhmä: hanketta rahoittaneet jäsenyritykset sekä Kiinteistöliitto Uusimaa ry

Hankkeen tavoitteet

Hankkeessa tuotetaan korjausrakentamiseen soveltuvia toteutuskonsepteja, joilla tuetaan kansallisen peruskorjausstrategian tavoitteiden saavuttamista.
Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) pitkän aikavälin peruskorjausstrategia velvoittaa laatimaan kansallisen strategian, jolla olemassa oleva rakennuskanta saadaan erittäin energiatehokkaaksi vuoteen 2050 mennessä. Strategia julkaistiin Ympäristöministeriön verkkosivuilla 10.3.2020. EPBD:n tavoitteen saavuttaminen edellyttää hyvien vaihtoehtoisten konseptien esilletuomista ja niiden hyötyjen arvioinnin helpottamista mallilaskelmilla.

Hankkeessa kootaan olemassa olevia ja suoraan käytettävissä olevia ratkaisuja rakennuskannan peruskorjaamiseksi energiatehokkaammaksi. Kuvattavat konseptit ovat geneerisiä ja toteutettavissa eri toimittajien tuotteilla. Yksittäisiä tuotemerkkejä ei tuoda esille.

Konseptit voivat olla vaihtoehtoisia, silloin kun ne esittävät ratkaisun samaan tarpeeseen, tai rinnakkaisia, silloin kun ne kohdistuvat taloteknisen järjestelmän eri osiin.

 • Konseptien määrä ja aiheet tarkentuvat valmistelun edetessä. Hankkeessa on toteutettu ainakin seuraavat konseptit ja aihekohtaiset erillisselvitykset:
 • konseptien toimivuuden arviointikriteeristö (Kriteeristö valmistunut 14.1.2020)
 • ratkaisuja 70-luvun tyypillisen kerrostalon korjausrakentamiseen
 • ratkaisuja eri ikäisten omakotitalojen korjausrakentamiseen
 • ratkaisuja vanhojen kerrostalojen korjausrakentamiseen
 • koneellisen tulo‐poistoilmanvaihtojärjestelmän LTO:n toimivuuden varmentaminen (toimivuus kylmässä, energiatehokkuus), toteutettu toimeksiantohankkeena 2020
 • asuinrakennusten sisälämpötilan hallinta (lämpenevä ilmasto), toteutettu toimeksiantohankkeena 2022
 • asuinrakennusten ilmanvaihdon uudet ratkaisut (paine‐ero vaipan yli, tehostus ja erillispoistot), toteutettu toimeksiantohankkeena 2020
 • veden ja lämpimän käyttöveden käyttöön liittyvät uudet konseptit
 • rakennusautomaatioon ja järjestelmien ohjaamiseen liittyvät konseptit.

Raportit, yhteenveto ja muut liitteet

Tutustu valmiisiin konsepteihin talotekniikka-infon sivuilta.

Lisätietoa hankkeesta:

Juhani Hyvärinen, Talteka
puh. 040 745 7907 | juhani.hyvarinen@talteka.fi