Hankkeessa koottiin käytössä olevat suunnittelusäännöt ulkoilmalaitteiden ja ulospuhallusilmalaitteiden sijoittamiselle. Lisäksi koottiin lyhyt lista tavanomaisten asuinrakennusten seinäpuhallusratkaisujen sääntöpohjaiseen kelpoisuuden arviointiin.

Status: Päättynyt

Alkanut: 1/2018

Päättynyt: 12/2018

Hankkeen osapuolet

  • Hankkeen päävastuu: Talotekninen teollisuus ja kauppa ry
  • Hankkeen muut osapuolet: Toteuttaja: VTT Expert Services Oy; Rahoittajat: Talotekniikkainfon valmistushankkeen rahoittajat

Hankkeen tavoitteet

Koota riittävä tausta-aineisto Talotekniikkainfon asiaa koskevan ohjetekstin (kappale 12) laadinnan pohjaksi.

Raportit, yhteenveto ja muut liitteet

Talotekniikkainfo: Ulkoilmalaitteiden ja ulospuhallusilmalaitteiden sijoittaminen

Lisätietoa hankkeesta

Juhani Hyvärinen, Talteka
puh. 040 745 7907 | juhani.hyvarinen@talteka.fi