Johdanto

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen arviointimenetelmästä.

Tausta

Ympäristöministeriö julkaisi syksyllä 2017 vähähiilisen rakentamisen tiekartan. Se tähtää rakennusten hiilijalanjäljen huomioimiseen vaikuttavalla tavalla rakennusmääräyksissä vuoteen 2025 mennessä. Ohjausjärjestelmän keskeinen osa on rakennuksen hiilijalanjäljen arviointi ja pienentäminen.

Tavoitteet

Rakennusten hiilijalanjäljen arviointiin tarvitaan yhtenäinen suomalainen menetelmä, jonka avulla eri rakennuksia voidaan arvioida vakioidulla tavalla. Menetelmän tulee soveltua sekä uudis- että korjausrakentamisen hankkeisiin sekä olla yhdensuuntainen rakennusten energiatehokkuuden säädösten kanssa. Lisäksi tavoitteena on kehittää arviointimenetelmästä yhteensopiva EN-standardien ja muissa maissa kehitteillä olevien vastaavien arviointimenetelmien kanssa.

Lopullinen lausunta

Talteka osallistui Rakennusteollisuus RT:n lausuntoon.