Ympäristöministeriön lausuntopyyntö asetuksesta asuinrakennusten energia-avustuksista vuosina 2020-2022

Lausuntoluonnos nähtävillä ympäristöministeriön lausuntopyyntöön luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi asuinrakennusten energia-avustuksista vuosina 2020-2022.

Tavoitteena on parantaa rakennusten energiatehokkuutta säädösohjausta paremmalle tasolle sekä lisätä uusiutuvan omavaraisen energian tuottamista ja käyttöä. Tavoitellaan myös korjausrakentamisessa lähesnollaenergia tason rakennuksien määrän lisäämistä. Samalla rakennuksien käyttämästä energiasta aiheutuvat päästöt vähenevät rakennuksissa kahdesta eri syystä johtuen.

Tavoitteena on myös tietopankki suunnitteluratkaisuista, joilla energiatehokkuutta on parannettu. Tietoja voidaan käyttää tutkimus- ja selvityshankkeissa sekä mahdollisesti löytää niistä tehokkaita kombinaatioita joita voitaisiin käyttää uusien oppaiden, ohjeiden sekä tarvittaessa säädösvalmistelun perusteena. Maksatuksen yhteydessä toimitettavia toteutusta vastaavia suunnitelmia voidaan käyttää tarvittaessa myös pistokokeenomaisiin tarkastuksiin.

Muut EPDB:n velvoitteet nykyisinkin käytössä olevalla neuvontamenettelyllä

Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan, että rakentamisen energiatehokkuusdirektiivin lämmitys- ja ilmastointijärjestelmiin liittyvät velvoitteet toimeenpannaan Suomessa toteuttamalla neuvontatoimia kuten aiemminkin.

Lausunnot pyydetään toimittamaan perjantaihin 22.11.2019 klo 16:15 mennessä. Lausunnot annetaan lausuntopalvelu.fi -verkkopalvelussa.