Yleiskommentit

Kiitämme mahdollisuudesta lausua opasluonnokseen, vaikka jouduimmekin irtautumaan projektista sen loppuvaiheessa. Opasluonnoksessa on osittain otettu huomioon huolenaiheitamme, joita toimme esiin hankkeen aikana. Ohjeluonnos selkeyttää myös painovoimaisen ilmanvaihdon suunnitteluvaatimuksia ja tuo esiin suunnittelun keskeisiä kohtia. Esimerkiksi näemme hyvänä lisäyksenä sen, että myös puhallinavusteiset ja hybridijärjestelmät on huomioita oppaassa.

Luonnos oppaasta: Painovoimainen ilmanvaihto -opas

Talotekniikkateollisuuden kommentit: Kommentit suunnitteluohjeeseen 26.4.2018