Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennuksen ilmastoselvityksestä ja sen perusteluista sekä arvioinnin tueksi valmistellusta vähähiilisyyden arvioinnin menetelmäohjeesta.

Ympäristöministeriö on valmistellut rakennusten elinkaaren vähähiilisyyden arvioinnin säädösohjausta vuodesta 2016 lähtien, jolloin aloitettiin vähähiilisen rakentamisen tiekartan kehittäminen. Lisätietoa rakentamisen vähähiilisyyden tiekartasta saatavilla osoitteesta https://ym.fi/vahahiilisen-rakentamisen-tiekartta.

Tämä lausuntopyyntö koskee ehdotusta ympäristöministeriön asetukseksi rakennuksen ilmastoselvityksestä. Asetuksessa säädettäisiin tarkemmin uutta rakennusta tai rakentamislupaa edellyttävää laajamittaisesti korjattavaa rakennusta koskevan ilmastoselvityksen laatimisesta ja sisällöstä. Lisäksi asetuksessa säädettäisiin Suomen oloihin kehitetystä rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmästä, jota olisi käytettävä rakennuksen ilmastoselvityksessä raportoitavien hiilijalanjäljen ja hiilikädenjäljen laskennassa.

Rakennuksen vähähiilisyys on tarkoitus viedä vaikuttavalla tavalla lainsäädäntöön MRL -kokonaisuudistuksen yhteydessä, jolloin myös tämän asetusehdotuksen kannalta välttämätön perussäännös ””olennainen tekninen vaatimus rakennuksen vähähiilisyydelle” asetuksenantovaltuuksineen on tarkoitus esittää lisättäväksi lakiin. Kyseinen ehdotus tulee lausunnoille myöhemmin.

Lue lisää Lausuntopalvelusta