Rakennusteollisuus on antanut lausunnon ympäristöministeriön luonnoksista vesi- ja viemärilaitteisiin liittyvistä asetuksista. Tuoteryhmiä on 11 ja kullekin tuoteryhmälle on luonnos asetukseksi tuoteryhmän olennaisista teknisistä vaatimuksista ja luonnos asetukseksi tyyppihyväksynnästä. Lisäksi lausuntoaineistossa on kunkin asetusluonnoksen perustelumuistion luonnos.

Jäseniltä saatujen kommenttien perusteella tehty lausunto vietiin lausuntopalvelu.fi alustalle 4.- ja 5.12.2018. Alla on lausuntojen sisältö dokumenttimuodossa.