Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi, jolla sähköautojen latausmahdollisuuksia lisättäisiin merkittävästi ja rakennusten energiatehokkuutta parannettaisiin automaation avulla.

Lisää latausvalmiuksia ja latauspisteitä uusiin, laajasti korjattaviin ja olemassa oleviin rakennuksiin

Uudisrakentamista ja laajoja korjauksia koskevat velvoitteet tulisivat sovellettavaksi vuodesta 2021 lähtien.

Rakennusten energiatehokkuutta paremmaksi rakennusautomaatiolla

Lakiluonnoksessa esitetään, että muussa kuin asuinkäytössä oleviin suuriin rakennuksiin, joissa lämmitys- tai ilmastointijärjestelmien nimellisteho on yli 290 kW, täytyy asentaa automaatio- ja ohjausjärjestelmä. Järjestelmä täytyisi asentaa jo olemassa oleviin rakennuksiin vuoteen 2025 mennessä ja uusiin sekä korjattaviin rakennuksiin vuodesta 2021 lähtien.

Lopullinen lausunto

Lopullisessa lausunnossa on yhdistetty Taltekan antamat rakennusautomaatioon liittyneet kommentit muualta Rakennusteollisuudesta tulleisiin sähköautojen latauspisteisiin liittyneisiin kommentteihin.

Lue lisää lausunnosta Lausuntopalvelusta.