Talteka jätti lausunnon ympäristöministeriön rakennuksen ilmastoselvitystä koskevaan asetusluonnokseen 11.11.2022. Asetuksessa säädettäisiin tarkemmin ilmastoselvityksen laatimisesta ja sisällöstä. Lisäksi asetuksessa säädettäisiin Suomen oloihin kehitetystä rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmästä, jota olisi käytettävä rakennuksen ilmastoselvityksessä raportoitavien hiilijalanjäljen ja hiilikädenjäljen laskennassa.

Taltekan lausunto on nähtävissä kokonaisuudessaan Lausuntopalvelu.fi -palvelussa.

Lausunnossa kiinnitetään huomiota lähinnä siihen, että vähähiilisyyden arviointimenetelmän olisi mahdollistettava toisaalta helppo oletusarvoihin perustuva laskenta ja toisaalta oletusarvoja tarkempien valmistajakohtaisissa ympäristöselosteissa ilmoitettujen tarkempien arvojen vaivaton huomiointi koko rakennuksen vähähiilisyyden arvioinnissa. Lausuttavana olleessa luonnoksessa ympäristöselosteiden tietojen hyödyntäminen ei käytännössä ole mahdollista nykymenettelyssä taloteknisten tuotteiden osalta. Neliömetripohjaisiin oletusarvoihin perustuva menettely kaipaa tarkennusta oletusarvojen luotettavuuteen.

Lisätietoja: Juhani Hyvärinen, Talteka