Taloteknisen tuotetiedon digitalisaation peruspilarit ovat jo tukevasti muurattu ja odottavat hyödyntämistä. Rakentajat huomio! Nyt erinomainen mahdollisuus hyödyntää taloteknistä tuotetietoa.

Miten olisi rakentamishanke, jossa rakennusmateriaalit menisivät suunnitellusti oikeaan paikkaan oikea-aikaisesti, materiaalihävikkiä ei juuri syntyisi ja rakennuksen reaaliaikainen digitaalinen osaluettelo syntyisi melkeinpä prosessin oheistuotteena. Työmaalla olisi turvallisempaa, koko hankkeen hiilijalanjälki olisi pienempi ja tuottamattoman työn osuus työmaalla minimoitu. Rakennushanke valmistuisi kolmasosan nopeammassa ajassa, asiakas voisi luottaa lopputuloksen korkeaan laatuun ja kiinteistön loppukäyttäjälle olisi tarjolla käyttö- ja huolto-ohjeet, jolla rakennuksen käytön elinkaaren aikainen optimointi onnistuisi, ei vain paperilla vaan ihan oikeasti?

Ei tämä ole utopiaa, vaan rakennusurakoitsijan ulottuvilla jo nyt. Sen todeksi muuttamiseen tarvitaan numerosarja, rakennustuotteen yksilöivä digitaalinen tuotekoodi. Tuotteen yksilöinnin avulla tuotteen tunnistaminen on yksiselitteisen varmaa, ja tuotetiedon yhdistäminen rakennusprojekteissa syntyviin tietoihin mahdollistaa vakioidun, prosessimaisen ja tuottavamman toimintatavan kaikissa rakennusprojekteissa.

Taloteknisen tuotetiedon osalta on tämän utopian hyväksi tehty hartiavoimin pohjatöitä. Alan järjestöjen omistuksessa olevat talotekniikan, sähköteknisten sekä LVI-tuotteiden teknisen tiedon tietokannat ovat tehneet yhteistyötä rakennusalan digitalisaation hyväksi yhdessä rakennusmateriaaleja välittävien tukkuliikkeiden kanssa jo pitkään. Tuloksena meillä on valmiina kattavat taloteknisen tuotetiedon sisältämät, pilvipalvelun tavoin reaaliaikaiset tietokannat LVI-INFO.fi ja Sähkönumero.fi.

Avain taloteknisen tuotetiedon äärelle on koodeissa. Koodi voi olla GTIN-koodi, LVI-numero tai sähkönumero – ne kaikki yksilöivät tuotteet toimitusketjussa. Tietokannat ovat käytettävissä API-rajapintojen kautta ja talotekninen tuotetieto on näin kaikkien rakennusalan toimijoiden käytettävissä, ja koko rakennuksen elinkaaren ajan, kuten myös Ristimäki ja Alhava Rakennuslehdessä 25.4. julkaistussa kolumnissaan toteavat.

Taloteknisen tuotetiedon digitalisaation peruspilarit ovat siis jo tukevasti muurattu ja odottavat hyödyntämistä. Rakentajilla onkin nyt erinomainen mahdollisuus hyödyntää taloteknistä tuotetietoa ja keskittyä hiomaan toimintaansa prosessiin pohjautuvaksi, kannattavammaksi, tehokkaammaksi, niin ilmaston kuin loppukäyttäjänkin paremmin huomioivaksi liiketoiminnaksi.

Kirjoittaja: Magnus Sirén Johtaja, tuotetieto Talotekninen teollisuus ja kauppa ry
Lue kaikki tätä mieltä -kirjoitukset