Rakennusten älyvalmiuden arvioinnin (SRI) testauksen aloitustilaisuus

Motiva aloittaa rakennusten älyvalmiuden arvioinnin eli SRI-menetelmän testaaminen kansallisesti. Testauksen aikana pyritään tekemään yli sata SRI-arviointia, joiden perusteella arvioidaan menetelmän soveltuvuutta Suomen olosuhteisiin.