Noudata aina valmistajan antamia tarkempia ohjeita!

Lähteet: LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry, Talotekninen teollisuus ja kauppa ry (Talteka)

1. Varmista puristuskoneen toiminta

 • Ennen käyttöönottoa puristuskoneelle tehdään silmämääräinen tarkastus ja testataan sen toiminta tekemällä koepuristus.
 • Varmista puristuskoneiden kalibroinneista vastaavalta henkilöltä, että työmaalle toimitettu laite on kalibroitu!

2. Käytä vain keskenään yhteensopivia osia

 • Putkien ja liittimien on oltava testattuja ja hyväksyttyjä yhteensopiviksi.
 • Purista liittimet järjestelmään kuuluvilla työkaluilla.
 • Käytä kohteessa vain valmistajan hyväksymiä yhteensopivia osia!

3. Katkaise putki oikein

 • Terävä leikkauspinta tai terävät purseet viiltävät kumitiivisteet rikki.
 • Käytä vain kyseiselle putkimateriaalille tarkoitettua leikkuria! Poista purseet!

4. Työnnä putki liittimen pohjaan asti

 • Liian ylös jäänyt putki voi irrota kuukausienkin kuluttua.
 • Eri valmistajilla on erilaiset menetelmät, joilla voidaan varmistua putken pohjaan menosta ja puristuksen onnistumisesta.
 • Varmista, että putki on mennyt liittimen pohjaan asti!

5. Varmista puristuksen onnistuminen

 • Onhan kaikki liitokset puristettu? Tarkista puristukset jo asennustyön aikana, ja poista mahdolliset puristusilmaisimet.
 • Onko puristusleuka ollut oikea? Kiireessä työkalut saattavat sekoittua keskenään.
 • Onko koneen toimintakunto tarkistettu? Viallinen tai kalibroimaton kone saattaa toimia näennäisesti oikein mutta ei tuota riittävää puristusvoimaa.

6. Varmista putkiston tiiviys ennen painekoetta

 • Epäonnistunut puristusliitos ei aina vuoda painekokeessa.
 • Jos mahdollista, käytä tiiveyden varmistamiseen paineilmaa ja matalaa painetta.
 • Tiiveyden voi testata myös vedellä, jolloin putkisto täytetään ja tarkistetaan matalalla paineella.

Lataa tietoisku itsellesi

Voit ladata tietoiskun pdf-muodossa tästä.