Vaikka Suomen talous on kriisissä ja vaikeat päätökset välttämättömiä, ei kasvun mahdollisuuksia tulisi hukata. On vaikeaa keksiä vaikutuksiltaan yhtä merkittävää yhteiskunnan buusteria kuin yritysten innovaatioiden ja tuotekehityksen tukeminen.

Yrityksille suunnatun tuotekehitysrahoituksen supistamisen perusteet ovat heikot, jos ymmärretään kuinka laaja vaikutus tutkimuksella ja tuotekehityksellä on yhteiskunnalle. Yritykset kehittävät asiakkaan tarpeita paremmin vastaavia ja kilpailukykyisiä tuotteita, lisäävät myyntiään ja virkistävät taloutta. Innovaatiot ympäristöteknologiassa parantavat ympäristöä sekä elämänlaatua ja tuottavat hyvinvointia ja konkreettista säästöä myös kuluttajille yhä energiatehokkaampien ratkaisujen muodossa.

Yrityksen menestystä ei yleensä tehdä suurin hyppäyksin, pikemminkin sinnikkäänä puurtamisena. Onnistunut tuotekehitys vaatiikin selkeän suunnan, tarkoin määritellyn tavoitteen ja riittävät resurssit.

Talotekniikkateollisuus vaalii kilpailukykyään: alan suhteellinen panostus tutkimiseen ja kehittämiseen on moninkertainen muuhun rakentamisalaan nähden. Oilon Oy tuottaa omistajastrategiaan sisäänkirjoitetun tuotekehityspanostuksen turvin kestäviä ympäristöteknologian ratkaisuja globaalille asiakaskunnalleen, joka muodostuu julkisesta sektorista, teollisuudesta ja energiayhtiöistä aina kuluttajaan asti.

Tuotekehityksemme mahdollistaa sen, että kiinteistöjen lämmitykseen tai viilennykseen suuntautuneissa ratkaisuissa Oilon on siirtynyt öljyyn keskittyneistä teknologioista laajasti erilaisia energiamuotoja hyödyntäviin teknologioihin, mukaan lukien hybridiratkaisut, jotka mahdollistavat joustavat ja vähäpäästöiset, uusiutuvaan energiaan pohjautuva järjestelmät.

Tuotekehitys on meille välttämätöntä, koska meiltä vaaditaan välillä ennen näkemättömiäkin ratkaisuja. Kiinalaiset asiakkaamme eivät tyydy samoihin typen oksidin päästörajoituksiin kuin mitä Euroopan minimivaatimukset ovat. Tällä hetkellä edistyksellisimmät ratkaisumme menevätkin Aasian markkinoille.

Tuotekehityksemme ja suurin osa tuotannostamme on Suomessa. Tuotannon ja tuotekehityksen mittavat synergiaedut takaavat sen, että jatkossakin merkittävä osa työntekijöistämme työskentelee Suomessa.

Suomella olisi mahdollisuus erikoistua edelläkävijäksi suuren jalostusarvon tuotteiden maana. Siksi tuotekehitysinvestointien pitäisi olla viimeinen säästökohde, jos halutaan globaalisti menestyviä yrityksiä, jotka investoivat Suomessa.

 

Päivi Leiwo
hallituksen puheenjohtaja, Oilon Oy
hallituksen jäsen, Teknologiateollisuus ry

Eero Pekkola
toimitusjohtaja, Oilon Oy
hallituksen jäsen, Tekes