Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin (KIRA-foorumi) toimijat laativat viime vuonna yhteisen arvolupauksen ja siihen perustuvan KIRA-kasvuohjelman. Sen tavoitteena on vauhdittaa alan kehittämistä vihreän siirtymän, tuotannollisen tehokkuuden sekä koko elinkaaren läpäisevän arvonluonnin osalta. Ohjelma on luotu kehityksen tiekartaksi ja perustaksi kaikille alan toimijoille.

Hallintotieteiden tohtori Mia Toivanen on nimetty KIRA-kasvuohjelman ohjelmajohtajaksi 1.1.2023 alkaen. Toivanen tulee KIRA-kasvuohjelman ohjelmajohtajana vastaamaan kasvuohjelman kokonaisuudesta ja sen tavoitteiden edistämisestä.

Talteka on KIRA-foorumin jäsen.

 

Lue lisää tästä