Vuoden 2022 kilpailun voitti Metropolia. Toiselle sijalle tuli SAMK ja jaetulle kolmannelle sijalle sijoittuivat TAMK ja XAMK. LVI-alan ammattikorkeakoulujen välinen opiskelijakilpailu järjestettiin jo kahdettatoista kertaa. Tänä vuonna kilpailua isännöimään valittiin FläktGroup Finland Oy ja kilpailu pidettiin maaliskuun 29. päivänä FläktGroup Oy:n tiloissa Toijalassa. Opiskelijat saivat näyttää osaamistaan isäntäyrityksen ja kilpailun tuomareina toimineiden opettajien laatimissa käytännön tehtävien ja teoriatehtävien parissa sekä rakentamismääräysten hallintaan liittyvässä tehtävässä.

Jo vuodesta 2008 lähtien vuosittain järjestettyyn kilpailuun ovat voineet osallistua joukkueet kaikista LVI-opetusta antavista ammattikorkeakouluista. Tilat kilpailun käytännön tehtävien toteutukseen ja puitteet päivän läpiviennille on järjestänyt vuosittain valittava Taltekan jäsenyritys. Eri oppilaitoksia sekä alan järjestöjä edustava tuomaristo on laatinut teoriakysymykset. Voittajajoukkueessa kilpailivat Tuomas Mattila, Siiri Rantala, Joonas Tiitta ja Joakkim Nenonen ja joukkueen koonneena opettajana oli Rauno Holopainen.

Kilpailijat kuvasivat kilpailua mukavahenkiseksi. Päivä kului nopeasti, vaikka sille kellosta katsottuna tulikin paljon pituutta. ”Kilpailutehtävien toteutuksessa korostuivat ryhmätyötaidot ja -valmiudet, jotka olivat kaikilla joukkueilla ilahduttavan hyviä”, kertoo kilpailutuomariston puheenjohtajana toiminut Mika Kuusela. Kilpailutehtävien laatiminen on tarkkaa puuhaa, sillä eri oppilaitoksissa asioita käsitellään eri järjestyksessä ja eri joukkueilla ovat siis eri asiat tuoreessa muistissa. Kilpailutehtävien on lisäksi oltava kannustavia ja kuitenkin samaan aikaan niiden on oltava sellaisia, että ne erottelevat eri joukkueiden osaamisen tasoa.

Opettajien laatimat teoriatehtävät käsittelivät ilmanvaihdon mitoittamista, vesi- ja viemäriverkoston suunnittelua ja mitoitusta, kylmätekniikkaa sekä rakennusautomaatiota. Määräystenhallintaa testattiin SuLVIn laatimilla energiatehokkuuteen liittyvillä kysymyksillä. Bonustehtävänä oli ideoida ilmanvaihdon paloturvallisuuteen liittyviä ratkaisuja.

Vuoden 2022 kilpailun isäntänä toimineen FläktGroup Finland Oy:n toimitusjohtaja Rainer Knuts kuvaa kilpailun merkitystä seuraavasti: ”Fläktillä on lähes 90 vuoden kokemus Suomen ilmanvaihdon osaajana, ja ilmanvaihdon markkinajohtajana tunnistamme vastuumme myös alan kouluttajana. Arvostamme henkilöstömme osaamista, joka ylittää markkinoiden keskimääräisen tason, ja haluamme varmistaa alan korkealaatuisen koulutuksen Suomessa myös jatkossa. Akaan tehtaamme osaamiskeskuksen olosuhteet tarjoavat tähän kilpailuun ainutlaatuisen ympäristön oman, akkreditoidun palolaboratorion, korkealuokkaisen äänilaboratorion sekä tehokkaan, pitkälle automatisoidun päätelaitetuotannon yhteydessä.”

Kilpailujen järjestelytoimikunta ja tuomaristo koostuvat kaikkien mukana olevien oppilaitosten opettajaedustajista sekä sponsoreina toimivien Taltekan ja Säätiö LVY:n edustajista. Tuomariston sihteerinä toimii VVS Föreningen i Finland rf:n ja tuomariston puheenjohtajaksi valittiin oppilaitosten edustajista tänä vuonna Mika Kuusela XAMKista.

Isäntäyritystä kilpailutuomaristossa edusti Jyrki Lönnström, jonka alusti kilpailua opiskelijoille. ”Oppiminen ei lopu valmistumiseen, vaan on yhä tärkeämpää, että ottaa aktiivisesti selvää esille tulevista uusista asioista. Tässä suurena apuna on hyvät verkostot. On tärkeätä pitää yllä omia yhteyksiä kotimaisiin ja ulkomaisiin kollegoihin ja kehittää kielitaitoa jatkuvasti osana työuraa teknisen osaamisen kehittämisen lisäksi.”
”On ollut hienoa seurata alalle opiskelevien nuorten ammattimaista ja innostunutta asennetta vaikeiden kilpailutehtävien parissa. Kilpailussa pärjääminen vaatii oman osaamisen lisäksi myös ryhmätyötaitoja, kestävyyttä ja intoa. Kilpailu on vakiintunut ja arvostettu tapahtuma alalla. Se tuleville alan asiantuntijoille ja oppilaitoksillekin vertailukohdan oman osaamisen arviointiin”, toteaa Juhani Hyvärinen Taltekasta.
”Kilpailu on osa järjestöjen oppilaitosyhteistyötä ja tarjoaa isäntäyritykselle keinon kohdata opiskelijoita ja toisin päin opiskelijoille mahdollisuuden tutustua alan vaikutusvaltaisin yrityksiin oman osaamisen haastamisen lisäksi. Kilpailu tarjoaa oppilaitosten opettajille myös mahdollisuuden tavata keskenään ja keskustella ajankohtaisista opetukseen liittyvistä asioista”, toteaa SuLVIn toiminnanjohtaja Samuli Könkö.

Kilpailun sponsorit 2022 ja järjestäjät

  • Talotekninen teollisuus ja kauppa ry (Talteka)
  • Säätiö LVY sr
  • FläktGroup Finland Oy
  • Suomen LVI-liitto SuLVI ry
  • VVS Föreningen i Finland rf

Kilpailuun osallistuneet oppilaitokset:

  • Metropolia ammattikorkeakoulu
  • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK)
  • Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK)
  • Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

Lisätietoa:
Talotekninen teollisuus ja kauppa ry, Juhani Hyvärinen