Keväällä 2021 järjestetyn Rakennustuotteiden tuotetietoiltapäivä – case talotekniikka -webinaarisarjamme tavoitteena oli parantaa koko rakentamisen prosessia. Toivomme, että webinaarisarja on innostanut alan toimijoita uudistamaan omaa toimintaansa ja tiivistämään yhteistyötä niin, että koko rakentamisen arvoketju hyötyy digitaalisen tuotetiedon käyttämisestä.

Webinaarisarjan kolmannessa päätösjaksossa kävimme läpi tuotetiedon jakoa ja hyödyntämistä urakoitsijoiden ja kiinteistön ylläpidon näkökulmasta. Saimme konkreettisesti kuulla miten tuotetieto helpottaa kiinteistön omistajaa hallitsemaan ja ylläpitämään omaisuuttaan. Lisäksi webinaari tarjosi suuren joukon esimerkkejä työkaluista, joilla tuotetiedon hyödyntäminen muun muassa urakkalaskennassa ja projektien suunnittelussa ja toteutuksessa on entistäkin tehokkaampaa.

Webinaarisarja toteutettiin yhteistyössä Taltekan ja STK:n kanssa, ja sitä on rahoittanut Ympäristöministeriö. Webinaareissa on käsitelty tuotetiedon merkitystä suunnittelussa, rakentamisessa ja rakennusten ylläpidossa. Rakennustuotteiden tuotetietoiltapäivät keräsivät laajasti mukaan laitevalmistajia, rakennuttajia, urakoitsijoita, suunnittelijoita ja kiinteistöhuollon ammattilaisia. Digitaalinen tuotetieto avaa mahdollisuuksia toimintaympäristömme eri tahoille koko rakennuksen elinkaaren ajan – olikin hienoa, että saimme avata erilaisia ja mielenkiintoisia näkökulmia kaikille kiinteistö- ja rakentamisalan ammattilaisille.

Kiitämme kaikkia webinaareihin osallistujia sekä esiintyjiämme mielenkiintoisista ja ajatuksia herättävistä puheenvuoroista.

Ota esitykset uusintana!

Webinaarin esitykset on tallennettu Taltekan Vimeo-tilille, osoitteessa vimeo.com/talteka. Käykää katsomassa ja kertaamassa haluamanne osiot!

Alla vielä webinaarin luentomateriaalit.

18.5.2021 Rakennustuotteiden tuotetietoiltapäivä – case talotekniikka
OSA III – Urakoitsijoiden ja kiinteistön ylläpidon näkökulma tuotetiedon jakoon ja hyödyntämiseen

 

Pitkäjänteisen kiinteistöomistajan näkökulma tuotetietojen tarpeellisuudesta
Verneri Lehtovirta, rakennuttajapäällikkö / Ylva
Esitysmateriaali: LEHTOVIRTA_YLVA
Videotallenne

Asennus- ja käyttöohjeet helposti saatavilla – tuotehaku LVI-INFO.fi:n hakupalvelussa
Henna Nevasaari, palvelukoordinaattori ja Marko Lätti, asiakaspalvelupäällikkö / LVI-INFO
Videotallenne

Näin käytät digitaalisia tuotetietoja helposti – hae, vertaile, jaa ja tallenna
Jarmo Raninen, asiantuntija ja Katri Huhtinen, kehityspäällikkö / Sähkönumerot.fi
Esitysmateriaali: RANINEN_HUHTINEN_STK
Videotallenne

Teknisten tietojen hyödyt tarjouslaskennassa
Antti Kivioja, tuotepäällikkö / Sähköinfo
Esitysmateriaali: KIVIOJA_Sahkoinfo
Videotallenne

Tehokkuutta ja säästöä rakennushankkeen tuotetiedon hallintaan
Kai Renholm, liiketoimintajohtaja / Rakennustieto Oy
Esitysmateriaali: RENHOLM_Rakennustieto
Videotallenne

Datan yhdistäminen useista eri järjestelmistä
Vesa Ilmarinen, Chief Impact Officer / Platform of Trust
Esitysmateriaali: ILMARINEN_PlatformOfTrust
Videotallenne