Vuoden ensimmäisen kvartaalin LVI-tukkumyynti ei yltänyt viime vuoden tasolle. Miinusmerkkisestä alusta huolimatta, voi vuodesta tulla erittäin hyvä – mikäli koronapandemia on pysyvästi hiipumassa. Epävarmuutta tuovat mm. tiettyjen materiaalien ja komponenttien pitkät toimitusajat ja poikkeuksellinen kustannuskehitys, mutta toisaalta rakennus- ja korjauslupia on paljon ”varastossa” odottamassa työmaiden aloituksia.

Tämän vuoden LVI-tukkumyynnin ensimmäinen neljännes oli 4,1 % alempi kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2020. Tulosta arvioitaessa on huomattava, että vuoden 2020 Q1:n myynnin kasvu oli hyvin vahva, lähes 7 % sitä edeltäneeseen kvartaaliin nähden.

”Talotekniikka-ala on tähän saakka selvinnyt korona-ajasta suhteellisen pienin kolhuin. Toimistoja rakennettaan edelleen ainakin kasvaville alueille. Mielenkiintoista on tosin nähdä, miten korona-ajalla opitut etätyökäytännöt näkyvät toimistotilan tarpeessa”, kertoo Talotekninen teollisuus ja kauppa ry:n toimitusjohtaja Ilkka Salo.

Asuntorakentaminen pysyy hyvällä tasolla, ja kasvanut verkkokauppa lisää varastorakentamisen määrää. Yhtä lailla teollisuudessa on valoa näkyvissä ja myös julkisen puolen hankkeita on tulossa lisää. Yleisesti ottaen työmaita on pystytty pitämään melko hyvin auki, mutta aloituksia on myös lykätty.

”Korjaus- ja kunnostustoimenpiteitä ei kuitenkaan ole tehty odotetussa määrin, vaikka useiden tilojen matalampi käyttöaste olisi antanut tähän hyvän tilaisuuden”, Salo toteaa ja kertoo, että tämä näkyy etenkin lämpö- ja vesipuolen myyntiluvuissa.

Jos pandemia nyt on pysyvästi hiipumassa, voi vuodesta tulla erittäin hyvä miinusmerkkisestä alusta huolimatta. Patoutunutta tarvetta uudisrakentamiselle ja korjaamiselle on riittämiin. Lupatilastojen käyrät eivät näytä vieläkään hyviltä, mutta toisaalta lupia ja aloituksia on ”varastossa” odottamassa. Epävarmuutta tuovat mm. tiettyjen materiaalien ja komponenttien pitkät toimitusajat ja poikkeuksellinen kustannuskehitys. Eikä pandemiatilanteen uudelleen paheneminen syksyllä ole täysin poissuljettua, vaikka rokotuskattavuus pienentääkin tätä riskiä. Kaiken kaikkiaan on liian aikaista ennustaa loppuvuoden tilannetta ja sitä myötä koko vuoden saldoa. Positiivisia merkkejä on kuitenkin näkyvissä.