LVI-alan ammattikorkeakoulujen välinen opiskelijakilpailu järjestetään jo kahdettatoista kertaa. Tänä vuonna kilpailua isännöimään valittiin FläktGroup Finland Oy ja kilpailu pidetään maaliskuun 29. päivänä FläktGroup Oy:n tiloissa Akaassa. Opiskelijat saavat näyttää osaamistaan isäntäyrityksen ja kilpailun tuomareina toimivien opettajien laatimien käytännön tehtävien ja teoriatehtävien parissa.

Kilpailuun voivat osallistua joukkueet kaikista LVI-opetusta antavista ammattikorkeakouluista. Tilat kilpailun käytännön tehtävien toteutukseen järjestää vuosittain valittava Taltekan jäsenyritys ja teoriakysymykset laatii eri oppilaitoksia ja alaa edustava tuomaristo.

Opettajien laatimat teoriatehtävät käsittelevät ilmanvaihtoa, vesi- ja viemäriverkoston suunnittelua ja mitoitusta, kylmätekniikkaa sekä rakennusautomaatiota. Määräystenhallintaa testataan esimerkiksi energiatehokkuuteen liittyvillä kysymyksillä.

Vuoden 2022 kilpailun isäntänä toimivan FläktGroup Finland Oy:n toimitusjohtaja Rainer Knuts kuvaa kilpailun merkitystä seuraavasti: ”Fläktillä on yli 90 vuoden kokemus Suomen ilmanvaihdon osaajana, ja ilmanvaihdon markkinajohtajana tunnistamme vastuumme myös alan kouluttajana. Arvostamme henkilöstömme osaamista, joka ylittää markkinoiden keskimääräisen tason, ja haluamme varmistaa alan korkealaatuisen koulutuksen Suomessa myös jatkossa. Akaan tehtaamme osaamiskeskuksen olosuhteet tarjoavat tähän kilpailuun ainutlaatuisen ympäristön oman, akkreditoidun palolaboratorion, korkealuokkaisen äänilaboratorion sekä tehokkaan, pitkälle automatisoidun päätelaitetuotannon yhteydessä.”

Kilpailujen järjestelytoimikunta ja tuomaristo koostuvat kaikkien mukana olevien oppilaitosten opettajaedustajista ja sponsoreina toimivien Taltekan ja Säätiö LVY:n edustajista. Tuomariston sihteerinä toimii edustaja SuLVIn teknisestä toimikunnasta ja tuomariston puheenjohtajaksi valitaan yksi oppilaitosten opettajista.

”On ollut hienoa seurata alalle opiskelevien nuorten ammattimaista ja innostunutta asennetta vaikeiden kilpailutehtävien parissa. Kilpailussa pärjääminen vaatii oman osaamisen lisäksi myös ryhmätyötaitoja, kestävyyttä ja intoa. Kilpailu on vakiintunut ja arvostettu tapahtuma alalla. Se tarjoaa tuleville alan asiantuntijoille ja oppilaitoksillekin vertailukohdan oman osaamisen arviointiin”, toteaa Juhani Hyvärinen Taltekasta.

”Kilpailu on osa järjestöjen oppilaitosyhteistyötä ja tarjoaa isäntäyritykselle keinon kohdata opiskelijoita ja toisin päin opiskelijoille mahdollisuuden tutustua alan vaikutusvaltaisin yrityksiin oman osaamisen haastamisen lisäksi. Kilpailu tarjoaa oppilaitosten opettajille myös mahdollisuuden tavata keskenään ja keskustella ajankohtaisista opetukseen liittyvistä asioista”, toteaa SuLVIn toiminnanjohtaja Samuli Könkö.

Kilpailun sponsorit 2022

  • Talotekninen teollisuus ja kauppa ry (Talteka)
  • Säätiö LVY sr
  • FläktGroup Finland Oy
  • Suomen LVI-liitto SuLVI ry

Kilpailuun osallistuvat oppilaitokset:

  • Metropolia ammattikorkeakoulu
  • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK)
  • Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK)
  • Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

Lisätietoa:
Talotekninen teollisuus ja kauppa ry, juhani.hyvarinen@talteka.fi