Kaikki digitalisoitumisen tuoreimmat pöhinät, mukaan lukien rakennuksen digitaalinen kaksonen ja kiinteistön digitalinen tuoteseloste, edellyttävät loppupeleissä yhtenäisesti ja riittävän tarkasti dokumentoitua teknistä tuotetietoa.

Tällä hetkellä ollaan vielä siinä tilanteessa, ettei manuaalista ihmiskäsityötä voida ainakin jossain prosessin vaiheessa välttää. Esimerkiksi uuden tuotteen tekniset tiedot täytynee jonkin syöttää aluksi johonkin sähköiseen järjestelmään. Se, kuinka moneen muuhun sähköiseen järjestelmään tällä ensimmäisellä järjestelmällä on rajapintoja, määrää sittemmin sen, kuinka paljon tai vähän käsityötä jatko vaatii. Tämä puolestaan määrittää kuinka nopeasti ja laajalle tuotetieto leviää ja tietysti myös sen, kuinka pitkälle mahdollinen virhe monistuu.

LVI-INFO.fi on luomassa samanaikaisesti rajapintoja useampiin järjestelmiin, ja siksi näen tehtäväksemme myös omalta osaltamme panostaa siihen, että tuoterekisterissä oleva tuotetieto olisi virheetöntä. Tässä voi apua olla myös tekoälystä. Tekoälyä soveltavan koneoppimisen avulla saadaan ohjelmisto (Wikipedian määritelmän mukaan) ”toimimaan entistä paremmin pohjatiedon ja mahdollisen käyttäjän toiminnan perusteella.” Sovellettuna esimerkiksi tuotetietoa keräävään tuotetietorekisteriin se tarkoittaa, että ohjelmisto oppii itsenäisesti tunnistamaan epätavalliset poikkeamat tuotetiedossa. Yksinkertainen esimerkki voisi olla desimaalivirhe, jossa vaikkapa metrin levyisen lämpöpatterin leveydeksi on virheellisesti tallennettu 1 cm. Tämän mittaluokan poikkeamat ohjelmisto voi tuoda tarkistukseen ja erikseen vahvistettavaksi.

Talotekniikka-alan omistaman LVI-INFO.fi:n rooli tuotetietorekisterinä voi täten jatkossa olla myös tuotetiedon oikeellisuuden validoijana. Lopullinen vastuu tuotetiedon virheettömyydestä on ja tuleekin olla aina tuotteensa parhaiten tuntevalla valmistajalla (tai maahantuojalla), mutta LVI-INFO voi toimia myös tuotetietoa hyödyntävien LVI- suunnittelijoiden ja -urakoitsijoiden suuntaan puolueettomana tahona, jonka alusta mahdollistaa myös tuotteiden teknisten ominaisuuksien vertailun. Visioni onkin, että meillä tulevaisuudessa olisi pohjoismainen ellei peräti Euroopan laajuinen verkosto kansallista talotekniikka-toimialaa edustavia järjestöjä, jotka kykenevät tehokkaasti ja nopeasti, rajapintojen avulla, toimittamaan teknistä tuotetietoa tarvittaessa myös kansallisten rajojen ulkopuolelle.

Kirjoittaja: Magnus Sirén Johtaja, tuotetieto Talotekninen teollisuus ja kauppa ry
Lue kaikki tätä mieltä -kirjoitukset